Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Estadística (interuniversitari UB-UPC)

Amb el grau en Estadística (acreditat amb excel·lència per l'AQU Catalunya), coordinat per la Universitat de Barcelona (UB) i amb la participació de la UPC, cursaràs matèries vinculades a l’estadística la probabilitat, la investigació operativa, la informàtica o l’economia, que et permetran dissenyar mètodes per recollir dades i transformar-les en informació útil per a la presa de decisions en empreses, organitzacions i institucions, dirigir processos de control i millora de la qualitat, i elaborar estudis d’opinió pública, informes estadístics, estudis epidemiològics i assajos clínics en l’àmbit de la sanitat. Aquests estudis s’imparteixen conjuntament amb la Universitat de Barcelona (UB) i això enriqueix la formació, gràcies a la unió de l’expertesa del professorat de totes dues universitats en els àmbits de l’enginyeria i la tecnologia, l’economia, les ciències socials i les ciències de la salut.

Aquest grau s'imparteix a la Facultat de Matemàtiques i Estadí­stica
Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2019-2020
9,512
Horaris/torns
1r i 2on (matí) i 3er i 4rt (tarda)
Preus i beques
Preu aproximat per curs, 2.326€. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Accés

Places nou ingrés
50
Nota de tall del curs 2019-2020
9,512. Notes de tall
Ponderacions PAU
Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com s'hi accedeix
Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula.
Convalidacions de CFGS
Convalidacions de CFGS
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Sortides professionals

Sortides professionals
 • Salut i ciències naturals: serveis de sanitat, medicina, salut pública, indústria farmacèutica, assaigs clínics, sanitat animal, medi ambient, ciències de la vida, bioinformàtica i agricultura.
 • Data Science.
 • Economia i finances: ciències actuarials, assegurances, banca, avaluació de riscos i concessió de crèdits, borsa, gestió de carteres de valors, anàlisi financera, investigació de mercats, anàlisi de la competència o polítiques de preus.
 • Administracions públiques: activitats en instituts oficials d'estadística, projeccions demogràfiques, tendències socials, mercat de treball, assignació òptima de recursos, etc.
 • Indústria i serveis (incloent-hi la informàtica): disseny d'experiments, control de qualitat, millora de processos i productes, logística, gestió d'inventaris, planificació de la producció i gestió òptima de recursos.
 • Docència i recerca.

Organització

Organització dels estudis

Els estudis tenen una durada de quatre anys, organitzats en vuit quadrimestres. Totes les assignatures del pla d'estudis són de 6 ECTS, llevat del treball de fi de grau que en té 18.

Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.
Lloc d'impartició
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

Pla d'estudis

Primer curs

 • Àlgebra Lineal 6
 • Estadística Descriptiva 6
 • Fonaments d'Administració d'Empreses 6
 • Introducció a la Inferència Estadística 6
 • Introducció a la Informàtica 6
 • Introducció a la Investigació Operativa 6
 • Introducció a la Probabilitat 6
 • Introducció al Càlcul 6
 • Principis d'Economia 6
 • Programació 6

Segon curs

 • Càlcul de Diverses Variables 6
 • Disseny d'Enquestes 6
 • Estadística Pública 6
 • Estadística per a la Gestió de la Qualitat 6
 • Inferència Estadística 6
 • Mètodes de Mostratge 6
 • Mètodes Numèrics 6
 • Probabilitat i Processos Estocàstics 6
 • Programació Lineal i Entera 6
 • Software Estadístic 6

Tercer curs

 • Anàlisi Multivariant 6
 • Disseny d'Experiments 6
 • Econometria 6
 • Estadística per a les Biociències 6
 • Fitxers i Bases de Dades 6
 • Mètodes Bayesians 6
 • Mètodes No Paramètrics i de Remostreig 6
 • Models Lineals 6
 • Programació No Lineal i Fluxos en Xarxes 6
 • Teoria de Cues i Simulació 6

Quart curs

 • Anàlisi de Sèries Temporals 6
 • Anàlisi de Supervivència 6
 • Demografia 6
 • Estadística Industrial 6
 • Estadística Mèdica 6
 • Estadística per a la Millora de la Qualitat 6
 • Mètodes Estadístics en Mineria de Dades 6
 • Mètodes Estadístics per a Finances i Assegurances 6
 • Mètodes Estadístics per al Màrqueting 6
 • Models Lineals Generalitzats 6
 • Optimització en Enginyeria 6
 • Optimització Financera 6
 • Pràctiques Empresarials I 6
 • Pràctiques Empresarials II 6
 • Treball de Fi de Grau 18
 • ObligatòriaECTS
 • OptativaECTS
 • ProjecteECTS
Opencourseware

Versió per imprimir Obre PDF

Jornades de portes obertes
Sol·licita informació
He llegit i accepto les condicions d'ús i privacitat *

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.