Codi Estudi Centre
31016 Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
31003 Grau en Enginyeria Agrícola Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)
31004 Grau en Enginyeria Alimentària Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)
31017 Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)
31088 Grau en Enginyeria Minera Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31021 Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
31053 Grau en Enginyeria Elèctrica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31020 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31021 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
31020 Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31021 Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
31020 Grau en Enginyeria Química Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31055 Grau en Enginyeria Química Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31033 / 31094 (semipresencial) Grau en Enginyeria Química Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI)
31010 Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31076 Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
31076 Grau en Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
31002 Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari EAE
31001 / 31072 (semipresencial) Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari Euncet Business School
31013 Grau en Enginyeria Civil Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
31058 Grau en Enginyeria d'Obres Públiques Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
31038 Grau en Tecnologies Marines Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
31045 Grau en Nàutica i Transport Marítim Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
31079 / 31080 (Febrer) Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)
31081 / 31082 (semipresencial) Grau en Màrqueting i Comunicació Digital Centre Universitari Euncet Business School
31090 Grau en Màrqueting i Comunicació Digital Centre Universitari EAE
31089 Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)