Notes de tall dels estudis de grau
Juliol 2014 (Inici procés de preinscripció)
 

Titulació Centre PAU/CFGS
Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 5,000 (Setembre)
Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 5,000 (Febrer)
Grau en Òptica i Optometria Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) 5,000
Grau en Enginyeria Agrícola Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,000
Grau en Enginyeria Alimentària Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,000
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,000
Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000
Grau en Enginyeria Química Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Enginyeria Química Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI) 5,000
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 5,000
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 5,000
Grau en Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 5,000
Grau en Estadística (interuniversitari UB-UPC) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 5,000
Grau en Multimèdia Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 5,000
Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari EAE () 5,000
Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari Euncet Business School () 5,000
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 5,000
Grau en Enginyeria Geològica (interuniversitari UB-UPC) Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 5,000
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 5,000
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Enginyeria en Organització Industrial Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI) 5,000
Grau en Enginyeria Informàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000
Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques (interuniversitari UB-UPC) Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,000
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 5,332
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,610
Grau en Tecnologies Marines Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 5,800
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 5,995
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 5,995
Grau en Enginyeria Mecànica Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 5,995
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 5,995
Grau en Enginyeria Química Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 5,995
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 6,006
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 6,348
Grau en Enginyeria Química Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 6,350
Grau en Enginyeria Civil Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 6,412
Grau en Economia-Estadística (doble titulació interuniversitària UB-UPC) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 6,550
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 6,656
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 6,772
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) 6,894
Grau en Enginyeria Informàtica Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) 6,942
Grau en Enginyeria de Materials Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 7,408
Grau en Nàutica i Transport Marítim Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 7,500
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 7,750
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 7,924
Grau en Enginyeria de l'Energia Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 8,078
Grau en Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 8,312
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 8,376 (Setembre)
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 9,262
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 9,390
Grau en Enginyeria Biomèdica Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 10,322
Grau en Matemàtiques Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 10,504
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) 10,948
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) 12,003
Grau en Enginyeria Física Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 12,094
Servei de Comunicació i Promoció - Servei de Gestió Acadèmica
Juliol 2015