Notes de tall dels estudis de grau
Curs 2015-2016 (Inici procés de preinscripció)
 

Titulació Centre PAU/CFGS
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 5,000 (Setembre)
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria en Organització Industrial Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI) 5,000
Grau en Enginyeria Geològica (interuniversitari UB-UPC) Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 5,000
Grau en Enginyeria Química Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Enginyeria Informàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000
Grau en Enginyeria Química Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI) 5,000
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 5,000
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 5,000 (Setembre)
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 5,000 (Setembre)
Grau en Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) 5,000
Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari Euncet Business School () 5,000
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000
Grau en Tecnologies Marines Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 5,000
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 5,000
Grau en Enginyeria Civil Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 5,000
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 5,000
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Òptica i Optometria Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) 5,000
Grau en Enginyeria Agrícola Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,000
Grau en Enginyeria Alimentària Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,000
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,000
Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari EAE () 5,000
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 5,305
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 5,440
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,540
Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques (interuniversitari UB-UPC) Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,627
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 5,980
Grau en Multimèdia Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 6,116
Grau en Enginyeria Química Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 6,125
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 6,125
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 6,125
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 6,125
Grau en Enginyeria Mecànica Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 6,125
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs (docència en anglès) Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 6,660
Grau en Estadística (interuniversitari UB-UPC) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 6,680
Grau en Enginyeria Química Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 6,829
Grau en Nàutica i Transport Marítim Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 6,837
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 6,910
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 7,222
Grau en Enginyeria de Materials Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 7,585
Grau en Enginyeria Informàtica Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) 7,808
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 8,520
Grau en Economia-Estadística (doble titulació interuniversitària UB-UPC) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 8,694
Grau en Enginyeria de l'Energia Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 8,753
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 8,766
Grau en Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 8,874
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 8,954 (Setembre)
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 9,122
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 9,504
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 9,623
Grau en Enginyeria Biomèdica Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 11,130
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) 11,438
Grau en Matemàtiques Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 11,894
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) 12,048
Grau en Enginyeria Física Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 12,564
Servei de Comunicació i Promoció - Servei de Gestió Acadèmica
Novembre 2015