Notes de tall dels estudis de grau
Juliol2013 (Inici procés de preinscripció)
 

Titulació Centre PAU/CFGS
Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 5,000 (Setembre)
Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 5,000 (Febrer)
Grau en Òptica i Optometria Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) 5,000
Grau en Òptica i Optometria (semipresencial) Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) 5,000
Grau en Enginyeria Agrícola Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,000
Grau en Enginyeria Alimentària Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,000
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,000
Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000
Grau en Enginyeria Química Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Enginyeria Química Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI) 5,000
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 5,000
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 5,000
Grau en Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 5,000
Grau en Fotografia i Creació Digital Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 5,000
Grau en Multimèdia Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 5,000
Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari Euncet () 5,000
Grau en Enginyeria Civil Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 5,000
Grau en Enginyeria de la Construcció Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 5,000
Grau en Enginyeria Geològica (interuniversitari UPC-UB) Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 5,000
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 5,000
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 5,000
Grau en Enginyeria en Organització Industrial Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI) 5,000
Grau en Enginyeria Informàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000
Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari EAE () 5,048
Grau en Estadística (interuniversitari UB-UPC) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 5,120
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,120
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 5,714
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 5,714
Grau en Enginyeria Mecànica Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 5,714
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 5,714
Grau en Enginyeria Química Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 5,714
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 5,750
Grau en Enginyeria Marina Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 5,792
Grau en Enginyeria Química Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 6,182
Grau en Enginyeria Telemàtica Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 6,202
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 6,456
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 6,476
Grau en Economia-Estadística (doble titulació interuniversitària UPC-UB) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 6,550
Grau en Enginyeria Informàtica Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) 6,810
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 6,914
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 6,972
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) 7,148
Grau en Enginyeria d'Aeroports Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 7,582
Grau en Enginyeria de Materials Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 7,648
Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 7,700
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 7,810
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 8,000
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 8,122
Grau en Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 8,400
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 8,454
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 8,770 (Setembre)
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) 9,140
Grau en Enginyeria d'Aeronavegació Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 9,408
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 9,928
Grau en Enginyeria de l'Energia Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 10,112
Grau en Matemàtiques Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 10,304
Grau en Enginyeria Biomèdica Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 10,580
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) 11,286
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) 12,076
Grau en Enginyeria Física Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 12,142
Servei de Comunicació i Promoció - Servei de Gestió Acadèmica
Abril 2014