Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació del programa

Tant en el bloc de matèries bàsiques com en el de matèries complementàries s’ha de superar cadascuna de les avaluacions dels diversos tallers, cursos o seminaris que el constitueixen. Aquestes avaluacions depenen del formador de cada curs.

Per assolir el mòdul genèric s'han d'haver certificat com a mínim 6 ECTS (150 hores) entre els diversos cursos proposats específicament pel postgrau (entre obligatoris i optatius), de manera que, com a mínim, s'hagi assolit 1 ECTS (25 hores) de cada una de les 6 competències genèriques.  És a dir, s’han de cursar els 7 cursos obligatoris (que no tenen per què sumar els 6 ECTS ells sols) i s’ha d’acabar de complementar la formació amb l’oferta de cursos optatius (de l’oferta general de l’ICE).

Per al mòdul de matèries bàsiques es considera assolida la matèria quan se superen cursos per l'equivalent de 3 ECTS (75 hores de treball del participant).

Per superar el projecte s’ha de realitzar una presentació pública del treball davant d’un tribunal compost per tres membres del professorat de la matèria.