Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructura del Postgrau

El postgrau es configura en un programa formatiu de 15 ECTS, distribuïts en tres grans blocs:

 • 6 ECTS de matèries bàsiques o troncals
 • 3 ECTS de matèries complementàries
 • 6 ECTS de projecte

Els 6 ECTS de matèries bàsiques constitueixen per si mateixos un curs de formació continuada amb títol propi de l’FPC. El cursos que s’ofereixen inclouen una part presencial, una part de treball personal i una part de tutoria del ponent, que pot variar quant a proporcions segons el curs però que cal realitzar en tots els casos.

 

Estructura del postgrau


Descripció dels blocs dels Postgrau

Bloc 1: Matèries bàsiques o troncals (6  ECTS)

En els cursos d’aquest bloc es treballen sis competències bàsiques del professorat universitari. N´hi ha d’obligatoris i d’optatius, els quals s’han d’anar cursant fins a arribar als 6 ECTS.

Bloc 2: Matèries complementàries (3 ECTS)

Bloc de coneixements complementaris que complementen la part de matèries bàsiques i que es poden escollir entre tota l’oferta de l’ICE prèvia acceptació de la direcció del programa, i que poden anar variant cada any.

Bloc 3: Projecte (6 ECTS)

La temàtica i l’àmbit d’aplicació del projecte de fi de postgrau s’ha acordar amb el tutor i inclou el seguiment per part d’aquest.

Per cursar els crèdits del bloc de matèries obligatòries cal inscriure’s en els cursos específics que l’ICE programa amb aquesta finalitat. En la taula següent es mostren els cursos que composen el bloc de matèries bàsiques o troncals.

CURS / ASSIGNATURA

Hores alumne/curs[1]

Comunicació

Interpersonal

Treball en equip

 Innovació

Planificació i gestió de la docència

Metodològica

Disseny d'assignatures basat en competències 17

6

4

4

4

17

Puc actualitzar, activament, la meva metodologia docent? Implicacions i exemples 25

1

2

2

2

20
Teoria i pràctica del treball en equip 13 3

3

13

2

Innovació docent: que és i com és 8

 

8

2

Curs per a la formació en habilitats socials del docent universitari

25

2

15

3

3

3
Comunicació docent 19

10

1

4 2
Metodologies per desenvolupar una innovació o investigació en STEM 18

4

2

4

8

2 2
Hores totals part obligatòria 125

26

25

27

25

28 27

 

Per realitzar la part de matèries complementàries cal escollir i  inscriure’s en els cursos de l’ICE que es vagin programant a tal efecte.  Alguns dels cursos que s’inclouen dins del bloc d’assignatures optatives:

 • Reducció del treball del professor
 • Recursos teatrals per al professorat
 • Disseny d'instruments i estratègies per a l'avaluació formativa
 • El nostre estil docent a escena
 • Aprofitar Twitter per treballar competències genèriques i específiques
 • El feedback en l'avaluació: un indicador de la qualitat de l'aprenentatge
 • Com fer un vídeo didàctic
 • El portfoli docent, la millora a partir de la reflexió i l'autoconeixement
 • Noves tecnologies docents d'aprenentatge electrònic
 • Seminari Trànsit de la Secundària a la Universitat

 

Propers cursos oberts[1] Hores totals, entre presencials, a distància i de tutoria