Vés al contingut (premeu Retorn)

Que ofereix / beneficis signatura electrònica?

Dues columnes de text

... protegeix de les següents amenaces

... ofereix les següents garanties:

 
 • Identitat: tenir la seguretat que s’està realitzant la transacció amb la persona o entitat desitjada 
   
 • Integritat: tenir la seguretat que els documents motiu de la transacció no han estat alterats. 
   
 • Autenticitat: garanteix l’originalitat del document i la imputació de l’acte a una determinada persona
   
 • Confidencialitat: tenir la seguretat que només jo i la persona o entitat amb la que estic fent la transacció podem tenir accés a la informació
   
 • Imputabilitat:  impossibilitat que la persona que ha fet el document o enviat el missatge signat electrònicament pugui negar la seva autoria.

Beneficis

imatge seguretat signatura elect


Seguretat
 • Mes segura que la signatura tradicional en paper (manuscrita)
 • Assegura la identitat del que signa, la integritat (no alteració) del document i el no rebuig (l’autor del document i de la signatura no pot negar la seva autoria)
 
Estalvi de temps
 • Estalvi de temps tant en la tramitació de l’expedient com en el propi procediment de signatura.
 • Com mes s’utilitza més temps es guanya
 
Expedient electrònic
 • En disposar d’expedient electrònic, la documentació estarà sempre disponible i serà accessible per tothom en el seu format original
   
Tramitació telemàtica (no presencial)
 • La signatura electrònica permet la tramitació telemàtica, evitant els desplaçaments dels ciutadans, que poden  fer actes davant l’administració de forma no presencial des de casa seva.

Eliminació del Paper
 • Es contribueix a protegir el medi ambient pels beneficis ecològics de l’estalvi de paper
 • El paper es pot perdre i alterar, el document electrònic no.