Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Certificat Digital

El certificat digital de la UPC

El certificat digital identifica electrònicament i de forma fefaent els membres de la comunitat universitària, i els permet signar documents electrònics

 

El subscriptor del certificat digital de la UPC és la Universitat i el certificat està concebut com un instrument que distribueix a la comunitat universitària: PDI i PAS, que en són els titulars. És, doncs, la UPC qui té la capacitat de donar i revocar els certificats digitals.

 amb una signatura que és equivalent a la signatura manuscrita.

Certificat T-CATP

Actualment, la UPC emet el certificat T-CATP  (en software), als membres de la comunitat universitaria: Personal Docent i Investigador i Personal d'Administració i Serveis, que el requereixen per el desenvolupament de les seves funcions

El certificat personal d’identificació i signatura avançada amb càrrec, opcional, és un certificat reconegut qualificat que identifica, a més de la persona que el posseeix, a la seva organització subscriptora, i pot incloure una manifestació relativa al càrrec del posseïdor de claus, està destinat als empleats públics dels ens del sector públic català regits per l’EBEP del sector públic català.

És una eina d’autenticació i que genera signatura avançada, donat que es lliura en programari, sense dispositiu segur de creació de signatura; de manera que es pot instal·lar en diferents suports: ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc.

 

Certificat T-CAT

El certificat personal en targeta va adreçat a persones físiques i disposa d’informació referent al titular que permet identificar-lo i la seva organització subscriptora. Se subministra  als empleats públics de les administracions públiques catalanes com a element identificatiu en les comunicacions electròniques, permetent signar documents en format electrònic per tal de fer possible els tràmits i les consultes en línia, amb tota garantia, i agilitzant-ne les gestions.

Amb T-CAT d’empleat públic es vincula al titular del certificat directament a un ens del sector públic de Catalunya, amb una relació funcionarial o contractual que regeix per l’establert a l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre).

Aquest certificat permet, de manera opcional, identificar-se com a persona posseïdora d’un determinat càrrec en la seva organització.

A partir de l’adaptació del seu perfil a la normativa eIDAS el 09/05/2018 , inclou dos certificats que queden gravats en el xip del carnet UPC

  • T-CAT (Signatura) “SIG”
  • T-CAT (Autentificació) “AUT”

El de signatura permetrà realitzar la signatura en totes aquelles aplicacions que sigui necessària.

El d’autentificació permetrà autenticar-se per tots aquells tràmits que necessiti consultar.

Podeu consultar com diferenciar els certificats en cada cas a través del següent enllaç.

 

Els atributs que estan continguts en el certificat són:

  • Perfil del certificat.
  • Nom i cognoms.
  • Document d'identificació i tipus de document.
  • Organització. 
  • Departament.
  • Càrrec.
  • Correu electrònic.