Estudi previ per a la recuperació del Canal de la Infanta i el Rec Vell Torna al lloc