Vés al contingut (premeu Retorn)

La UPC obre una convocatòria d'ajuts per a empreses ubicades al Parc de Recerca i Innovació

La iniciativa va destinada a empreses, start-ups i spin-offs que ajudin a estudiants de la UPC a fer pràctiques externes
La UPC obre una convocatòria d'ajuts per a empreses ubicades al Parc de Recerca i Innovació

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ofereix ajuts a empreses, spin-offs i start-ups ubicades al Parc de Recerca i Innovació amb l'objectiu d'incentivar la contractació d'estudiants de la UPC amb els que establiran contractes de pràctiques externes. La retribució màxima del beneficiari per cada pràctica serà de 2.950 euros amb una duració màxima de 5 mesos, i es portaran a terme entre maig i novembre.

Els requisits de les empreses beneficiàries així com les condicions que els candidats/es deuen complir són els següents:

  • Ser una empresa, spin-off o start-up ubicada en un dels edificis del Parc UPC, mitjançant un permís d'ocupació temporal.
  • No tenir cap tipus de deute vençut amb la UPC derivat de contractes de col·laboració de l'article 83 de la LOU, pagament de regalies de llicències de drets de propietat intel·lectual o industrial, convenis de cooperació educativa, permisos d'ocupació temporal o qualsevol altre tipus de deute vençut amb la Universitat
  • Complir amb els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per obtenir la condició de beneficiari i, especialment, trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries o davant la Seguretat Social i trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.


El termini per a la sol·licitud finalitza el pròxim 26 de maig i es pot fer seguint aquest enllaç.