La Universitat Politècnica de Catalunya participa en la Conferència Anual de la RedOTRI d'universitats de 2017 Torna al lloc