Amalfi Analytics, la Spin-off de la UPC que Revoluciona la gestió sanitària

Amalfi Analytics, la Spin-off de la UPC que Revoluciona la gestió sanitària

Complementa els quaderns de comandament retrospectius amb eines predictives per millorar la gestió.

La spin-off de la UPC Amalfi Analytics, fundada el 2017, ha desenvolupat una plataforma de software que es basa en models big data i Machine Learning per millorar la gestió sanitària.

A partir de les dades d’un hospital, i aplicant els seus algoritmes, la plataforma anticipa esdeveniments i permet millorar la qualitat de l’atenció al pacient, com ara esperes en els serveis d’urgències, els reingressos hospitalaris o les baixes del personal de l’hospital. També a nivell de planificació territorial permet un millor encaix de recursos i necessitats reals de la població.

Amalfi ha estat beneficiària enguany de l’ajut NEOTEC de CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial) amb 225.000 euros que podrà destinar a finançar l’execució del pla de negoci 2019-2020, com per exemple contractar nous professionals, integrar productes als sistemes dels hospitals amb pilots multicèntrics, i executar l’estratègia de comercialització i de comunicació.

 “Es tracta de maximitzar la utilitat de la informació de què ja disposen les diferents institucions sanitàries, per poder treballar amb coneixement predictiu”, explica Ricard Gavaldà, CEO “Amb eines de suport com les d’Amalfi es pot arribar a reduir fins al 30% dels temps d’espera en la derivació de pacients, més del 10% de la despesa en programes d’atenció a malalties cròniques i un 10% en la cobertura d’absentisme”.
Sobre Amalfi Analytics

Fundada el 2017, l’empresa ofereix productes d’analítica avançada a gestors de tots els nivells assistencials, facilitant la planificació territorial.
 
Amb els seus algoritmes de Machine Learning, analitza grans volums de dades de cada hospital per preveure esdeveniments com els reingressos hospitalaris o les baixes del personal sanitari.
 
Amalfi Analytics ha estat beneficiària d’un ajut de 225.000 euros, per finançar l’execució del pla de negoci inicial.