Convocatòria Prueba de Concepto 2023

Convocatòria Prueba de Concepto 2023

Oberta la Convocatòria Prueba de Concepto 2023 de l'Agencia Estatal de Investigación. Fins el 17 d'octubre a les 14h00

L'Agència Estatal de Investigación (AEI) ha publicat al Boletín Oficial del Estado l’extracte de la Resolució de 20 de setembre de 2023, pel qual s'aprova el procediment de concessió d’ajudes a projectes “Prueba de Concepto" 2023 del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación pel període 2021-2023.

La convocatòria "Prueba de Concepto" s'obre avui 28 de setembre de 2023 fins el proper 17 d’octubre de 2023 a les 14h00, amb termini intern UPC: 16 d’octubre de 2023 a les 10h00, per tal de tramitar la signatura del representant legal de la UPC.

S'adjunta enllaç on trobarà tota la informació i documentació:

https://www.aei.gob.es/va/convocatories/cercador-convocatories/proyectos-prueba-concepto-2023-perte-chip/convocatoria

Com a característiques importants de l’ajut:

A.- Finançament màxim: 300.000 € per projecte, inclosos costos indirectes (Art. 10 convocatòria)

B.- Podran ser entitats sol·licitants i  beneficiàries d’aquestes ajudes aquelles entitats que hagin obtingut una ajuda per a la realització d’un projecte de recerca i compleixin els següents requisits (Art 5. convocatòria):

a) Que el projecte d’investigació, del que deriva el projecte de “prueba de concepto”, hagi estat finançat en alguna de les següents convocatòries:

1º. Convocatòria 2018 d’ajudes a Proyectos de I+D+i «Retos investigación» corresponents al Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Identificador BDNS: 412122.

2º. Convocatòria 2018 d’ajudes a «Proyectos de I+D de Generación de Conocimiento» corresponents al Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Identificador BDNS: 412118.

3º. Convocatòria 2019 d’ajudes a Proyectos de I+D+i, en el marc dels Programas Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Identificador BDNS: 472653.

4º. Convocatòria 2020 d’ajudes a Proyectos de I+D+i, en el marc dels Programas Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Identificador BDNS: 532399.

b) Que del projecte d’investigació no hagi derivat un projecte de “prueba de concepto” finançat en les convocatòries 2021 o 2022 de la Agencia Estatal de Investigación (Identificadors BDNS 556969 y 625205).

C.- Els projectes hauran de ser de l’àmbit de la microelectrònica i semiconductors (Xips) i estar dirigits principalment a les següents temàtiques (Art. 8 de les bases):

a) Micro/Nanoelectrònica. Disseny, processos i tecnologies per a:
i. Dispositius semiconductors i MEMS.
ii. Circuïts integrats.
iii. Sistemes intel·ligents i embeguts.
iv. Integració heterogènia i encapsulat.
v. Aplicacions als principals sectors socials i econòmics tractors.

b) Fotònica integrada. Disseny, processos i tecnologies per a:
i. Circuïts fotònics integrats.
ii. Sensors i xarxes de sensors fotònics.
iii. Displays.
iv. Integració i encapsulat.
v. Aplicacions als principals sectors socials i econòmics tractors.

c) Risc V:
i. Disseny de processadors amb arquitectures RISC-V.

En cas de voler presentar-vos a la convocatòria, contacteu l'abans possible amb els tècnics de l’SGI. Per a qualsevol dubte: gestio.innovacio@upc.edu