Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Patents / Llicències / Oferta Tecnològica / Construcció

Construcció

New bio-based insulation material from vegetal pith and natural binders
Partners to further develop the system through technical cooperation are sought. The areas of developing are: performance improvement: use of other bio-based binders and additives, material applications (construction systems, renders, etc.) and manufacture at commercial scale. Partners to establish com-mercial agreements are also sought.

Ref. MKT2015/0156_B

Una nueva solución para paneles de fachada ventilada
Un panel ligero, resistente, adaptable y durable. Con una superficie que admite múltiples acabados (raspado, ranurado, pulido, coloreable, etc). Su ligereza permite elementos de gran formato sin estructuras complejas. La capa externa admite diversos tipos de funcionalidades como autolimpieza y absorción de CO2. Se buscan empresas interesadas en la explotación comercial de la tecnología o en establecer acuerdos de colaboración I+D para su desarrollo.

Ref. MKT2015/0157_B

Dynamic control device for optimization and reduction of energy consumption in lighting of closed spaces.
A new methodology for the dynamic control of lighting in closed spaces has been patented and developed. The new device can be easily implemented in buildings and allows energy savings up to 85%. Partners to further develop the system and/or to establish commercial agreements along with technical cooperation are sought.
Ref. MKT2011/0092_B

Banc d'assajos i mètode pel diagnòstic del nivell de transmissió de vibracions des d'una superfície de trànsit de vehicles ferroviaris.
S'ha patentat una nova tecnologia que permet caracteritzar superfícies en relació amb el nivell de vibracions transmeses pel pas de trens a través d'un banc d'assajos transportable, abans de que la línia ferroviària es posi en funcionament i sense necessitat d'haver realitzat la instal·lació prèviament. Es busquen empreses interessades en explotar comercialment la tecnologia o interessades en establir acords de col·laboració  R+D pel seu desenvolupament. 
Ref. MKT2010/0015_B

Connector vertical entre parets no portants d'obra de fàbrica en edificació.
S'ha patentat un connector vertical de connexió continua i mecànica entre parets no portants sense necessitat d'aparellar mútuament els maons.
Es busquen empreses interessades en explotar comercialment la tecnologia o interessades en establir acords de col·laboració  R+D pel seu desenvolupament.
Ref. MKT2011/0043_B

Edificacions ecològiques utilitzades complantes de desalinització d'aigua.
Un nou sistema de desalinització d'aigua de mar s'ha desenvolupat basat en un col·lector de calor solar mitjançant una làmina transparent de plàstic en forma piramidal junt amb una piràmide truncada interna de material plàstic fosc, els quals generen una corrent laminar ascendent d'aire calent que s'acumula en el vèrtex de la piràmide.  Això permet la vaporització de l'aigua de mar injectada mitjançant micronebulitzadors, resultant en un aire carregat d'humitat que és absorvit per una columna axial a la piràmide que ho porta a un punt fred en el subsol de la instal·lació, on es produeix la descàrrega del contingut de l'aigua.  Aquí, una xarxa de galeries que emmagatzemen l'aigua proporciona l'aire de temperatura baixa necessària per condensar l'aigua continguda. Es busquen empreses interessades en explotar comercialment la tecnologia o interessades en establir acords de col·laboració  R+D pel seu desenvolupament.
Ref. MKT2011/0037_B

Format de maó auxiliar de magnitud complementària a la magnitud del format principal.
S'ha patentat un nou sistema que permet millorar l'ajust dimensional de la paret amb els seus límits horitzontals i verticals sense tenir que recórrer al tall dels maons.  Es busquen empreses interessades en explotar comercialment la tecnologia o interessades en establir acords de col·laboració  R+D pel seu desenvolupament.
Ref. MKT2011/0045_B

Innovador sistema de comunicació de dades útil per domòtica i xarxa de sensors.
S'ha patentat un nou sistema de comunicació de dades bidimensional utilitzant únicament una sola superfície conductora que permet simplificar considerablement la seva fabricació i implementació.  Es busquen empreses interessades en explotar comercialment la tecnologia o interessades en establir acords de col·laboració  R+D pel seu desenvolupament.
Ref. MKT2010/0008_B

Nova eina pel brunyit de superficies herramienta para el bruñido de superficies.
S'ha patentat una eina amb bola a baixa pressió per processos de brunyit que entre moltes avantatges permet obtenir superfícies molt previses millorant les propietats físiques i mecàniques de la superfície permetent augmentar la vida útil de la peça. Es busquen empreses interessades en explotar comercialment la tecnologia o interessades en establir acords de col·laboració  R+D pel seu desenvolupament.
Ref. MKT2011/0041_B

Nou formigó de molta alta densitat.
S'ha patentat un nou formigó de molta alta densitat que gràcies a una combinació de components permet solucionar els problemes de segregació de la barreja deguts a l'elevada densitat.  Es busquen empreses interessades en explotar comercialment la tecnologia o interessades en establir acords de col·laboració  R+D pel seu desenvolupament.
Ref. MKT2011/0040_B

Nou sistema per la connexió total d'estructures mixtes formigó-xapa d'acer.
S'ha patentat un nou sistema que permet la connexió total entre la xapa d'acer i el formigó millorant substancialment els problemes habituals de fallades per separació o deslliçament entre els dos materials. Es busquen empreses interessades en explotar comercialment la tecnologia o interessades en establir acords de col·laboració  R+D pel seu desenvolupament.
Ref. MKT2010/0016_B

Sistema de panells portants i de tancament, semiprepabricats, per façanes.
S'ha patentat un nou procés constructiu de façanes mitjançant panells portants i de tancament semiprefabricats, que redueix considerablement els temps d'execusió de les edificacions, millora la seguretat durant la construcció i redueix l'impacte mediambiental. Es busquen empreses interessades en explotar comercialment la tecnologia o interessades en establir acords de col·laboració  R+D pel seu desenvolupament.
Ref. MKT2011/0039_B

Sistema integral d'emmarcat de parets no portants d'obra de fàbrica en edificació.
S'ha patentat un nou sistema integral d'emmarcat de parets divisòries que permet millorar la seva unió amb la resta de l'obra, siguin sostres, sòls, pilars, portes, etc. reduint el risc de fisura i millorant l'aïllament acústic. Es busquen empreses interessades en explotar comercialment la tecnologia o interessades en establir acords de col·laboració  R+D pel seu desenvolupament.
Ref. MKT2011/0044_B

Sistema kit de construcció de particions interiors.
S'ha patentat un kit de construcció de particions interiors per la delimitació de locals destinats a passadissos i distribuïdors de pas, que consisteix en un element constructiu específic, unitari i autònom que integra sòl, parets i sostres. Es busquen empreses interessades en explotar comercialment la tecnologia o interessades en establir acords de col·laboració  R+D pel seu desenvolupament.
Ref. MKT2011/0042_B