Dracsys

 

 

Activitat

El projecte de l’empresa gira al voltant de les eines de simulació geomecànica Drac, les utilitzades en diversos projectes industrials de l’àmbit energètic amb resultat exitosos, fet que demostra un estat de maduresa elevat.


Producte

Dracsys S.L. és una spin off que ofereix eines de simulació geomecànica que inclou processos de fractura en àmbits de recursos energètics (O&G, mineria, geotèrmica) i d’enginyeria civil i ambiental (injeccions de CO2, emmagatzament de gasos o de residus en medi geològic, etc.). Aquestes eines de simulació (software) han estat enterament desenvolupada en el propi grup de recerca (MECMAT).


Contacte 

https://www.dracsys.com