Exheus, SL


 

Activitat

Exheus és una spin-off de la UPC que utilitza tecnologia d'Intel·ligència artificial aplicada en NGS (Next Generation Sequencing) per recopilar tota la informació de la expressió dels gens i emetre un informe de salut complet, que l'usuari pot analitzar per prendre accions i corregir totes aquelles desviacions que estiguin afectant el seu cos.

 

Producte

Emissió d'un informe de salut tractat a través d'algoritmes d'intel·ligència artificial gràcies a una mostra de sang, es tracta d'un procés de seqüenciació de l'expressió dels gens (RNA) capaç d'analitzar fins a 22.000 gens. Aquest informe pot ser útil per tal de prendre decisions de tipus nutricionals, funcions vitals, rendiment esportiu, anticipació de lesions, desacceleració de l'envelliment i marcadors d'estrès i ansietat.

 

Contacte

https://exheus.com/