Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / INTEXTER / Història del INTEXTER

Història del INTEXTER

El Professor Daniel Blanxart i Pedrals inaugura el curs 1939-40 el ¨Laboratori d'Assajos i Investigacions Tèxtils¨ en una instal·lació provisional i amb un equip molt rudimentari, ubicat a la Secció d'Enginyeria Tèxtil de l'Escola Superior d'Indústries de Terrassa (planta superior delsTallers de l'Escola de Pèrits Industrials). En 1941 va passar a anomenar-se ¨Laboratori d'Investigació de Fibres Tèxtils i de ginesta¨

Amb motiu de la celebració de la ¨Conferència Internacional de la Tècnica Tèxtil¨ es va inaugurar el 28.9.1954 l'Exposició d'Aparells per a Assajos Tèxtils¨ i és a partir d'aleshores que es considera creat el que es va començar a anomenar ¨Laboratori de Cooperació Industrial i d'Investigació Tèxtil¨, annex a l'Escola i ubicat en els mateixos locals a dalt indicats. Econòmicament només compte el Laboratori en aquest temps amb l'ajuda per treballs d'investigació subvencionats pel ¨Patronat Juan de la Cierva¨ del Consell Superior d'Investigadors Científic CSIC als Srs. Cegarra i López-Amo, en la qual després s'afegiran altres subvencions del Ministeri d'Educació Nacional, Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa.

Per ordre Ministerial de 10.6.1964 (BOE 3 d'agost), es crea oficialment l'Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial, aprovant també en aquesta Ordre el seu Reglament. L'Institut segueix annexat a l'Escola Superior de Industrias de Terrassa (Secció d'Enginyeria d'Indústries Tèxtils). Contribueixen al seu sosteniment la Direcció General d'Ensenyaments Tècnics, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament  de Terrassa, La Cambra d'Indústria i Comerç de Barcelona, algunes empreses de colorants, més el Patronat de l'Escola.

El 16.10.1964 s'adjudiquen les obres de la nova i actual edifici per import de 15 mill. de pessetes. A l'octubre de 1967 va quedar acabat el nou edifici de l'Institut, però per falta de les seves instal·lacions, el trasllat es va retardar fins a gener de 1970, data en què es va començar a treballar en les dues primeres plantes.

A partir de 1966 l'Institut s'incorpora als treballs de normalització tèxtil que desenvolupa la Comissió Tècnica de Treball 40, tèxtils de IRANOR i posteriorment es converteix en la seu de la Subcomissió de solideses i Mesura de la Color, en la qual s'integren representacions de productors de Colorants Organismes Tècnics i empresarials i laboratoris oficials, i que portaria després de 1970 la representació oficial espanyola en els fòrums europeu i internacional.

La Junta Rectora de l'Institut, Establerta a l'OM de creació de l'Institut, va quedar constituïda el 1967 i va començar les seves funcions el 1968.03.15, data en què es va proposar introduir les modificacions necessàries perquè l'Institut tingués independència organitzativa i administrativa de l'Escola.

El 6.6.1968 es crea l'Institut Politècnic Superior de Barcelona que agrupava llavors les escoles tècniques superiors d'Enginyeries Industrials de Barcelona i Terrassa, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial (INTEXTER).

La Universitat Politècnica de Barcelona es va crear per Decret de 1971.11.03 quan el MEC va aprovar l'estructura departamental de l'Institut Politècnic Superior de Barcelona, integrant a més de les Escoles esmentades, l'INTEXTER, les escoles universitàries i altres instituts d'investigació. En l'esmentat Decret s'aproven, a més, els Estatuts provisionals de la UPB.

Va ser el  9.10.1971 quan es va inaugurar oficialment l'Institut (INTEXTER).

Al novembre de 1973, la Junta Rectora de l'Institut va estudiar la modificació del Reglament per adaptar-lo als Estatuts de la UPB.

El personal va quedar inclòs en la nòmina de la UPB qui, a més, va concedir tres dotacions investigador i tres més de Col·laborador. Anteriorment la UPB havia concedit tres places d'auxiliar administratiu i, des de la seva creació es va fer càrrec de les despeses de conservació de l'edifici.

Va ser en la dècada dels anys 70 l'època en què es va consolidar la plantilla de personal investigador; mitjançant la incorporació d'una sèrie de titulats que van desenvolupar la seva tesi doctoral en el propi Institut.

Amb l'entrada en vigor de la Llei de reforma universitària LRU de 1983, l'Institut es constitueix Com a Institut Universitari i passa a anomenar-se Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya (INTEXTER-UPC).

Arran de la nova llei es van produir significatius canvis legislatius i administratius en el si de l'INTEXTER. Com a conseqüència, es va modificar el Reglament de l'Institut per adaptar tant a la nova Llei com a el nou Reglament de la UPC.

El Reglament de l'INTEXTER actualment en vigor va ser aprovat per acord núm. 53/2015 de Consell de Govern de la UPC acord núm. 53/2015 del Consell de Govern de la UPC