Vés al contingut (premeu Retorn)

Laboratori de Toxicologia Ambiental


Cap de laboratori: M. Carme Riva Juan, Dra.
riva@intexter.upc.edu
Telèfon: +34 93 739 83 96


Laboratori de Toxicologia
Serveis

Equipat per a la utilització de tècniques d'anàlisis d'halurs orgànics i que permeten les determinacions més significatives en l'estudi dels efectes dels contaminants en el medi aquàtic; recinte per a bioassaigs de toxicitat aguda i crònica amb cultius vius, en estadis de vida latent i per estudis cel.lulars in vitro.

Toxicologia
Assaigs ecotoxicològics amb organismes aquàtics i toxkits.
Estudis de bioacumulació de metalls, colorants, halogenats, etc.
Determinació de compostos orgànics halogenats adsorbibles (AOX).
Determinació de pesticides per tècniques d'immunoassaig.
Avaluació dels efectes fisiològics i histològics en peixos.
Estudis de toxicitat in vitro en línies cel.lulars de peixos.
Desenvolupament de nous mètodes de valoració toxicològica.

Cursos
Cursos tècnics sobre contaminació i medi ambient corresponent al pla de formació permanent de la UPC.
Postgrau en Toxicologia Ambiental: Toxicologia Experimental, Ecotoxicologia, Estadística Aplicada, Anàlisis de tòxics i contaminants.

Línies de R+D
Ecotoxicologia dels productes contaminants i aigües.
Efectes fisiològics i hispatològics amb organismes aquàtics.
Desenvolupament de mètodes de toxicitat in vitro amb cèl.lules i sistemes a l'ús d'animals de laboratori.
Estudis bioquímics i enzimàtics relacionats amb la presència de xenobiòtics i situacions de contaminació.