Vés al contingut (premeu Retorn)

La Recerca a l'INTEXTER

L’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial (INTEXTER) està ubicat al Campus Terrassa i les seves finalitats es concreten en la investigació científica i tècnica de suport a la indústria, en la formació de tècnics i investigadors mitjançant ensenyaments d’especialització i de tercer cicle universitari, i en la transferència de tecnologia a l’entorn industrial.

Recerca
L’equip investigador, format per professorat, personal investigador i personal tècnic altament qualificat, concentra les activitats de recerca i transferència de tecnologia (R+D+I) i la formació d’investigadors en tres grans línies d’expertesa: tecnologia tèxtil mecànica, tecnologia tèxtil química i enginyeria mediambiental.
Dins de les línies d’investigació, s’estudia la fenomenologia dels processos per a aplicació industrial. S’investiguen els problemes tècnics per augmentar l’eficiència d’un determinat procés de producció en el camp tèxtil i sectors afins, per millorar la qualitat i disminuir els costos. Es disposa de tècniques molt potents d’anàlisis làser i filmació en vídeo d’alta velocitat per investigar els camps fluidodinàmics dels sistemes tèxtils, manipulats en condicions extremes. Les activitats de recerca inclouen el desenvolupament de nous materials i productes tèxtils d’altes prestacions, sistemes productius avançats i tècniques de control remot a temps real, via Internet, basats en l’aplicació de la intel·ligència artificial i de les tecnologies de la informació i la comunicació, a la cadena de subministrament tèxtil-confecció.

Grups de recerca:
Xarxa It:

Proyectos de investigación en vigor

 
 • Nanotecnlogía: Aplicación de nanofibras sobre substratos notejidos. (Prof. Arun Naik, Jose Antonio Tornero, Francesc Cano)
 • Nanotecnología: Desarrollo de un prototipo para fabricar nanofibras a escala industrial. (Prof. Arun Naik, Jose Antonio Tornero, Francesc Cano.)
 • Desarrollo de Nanofibras emplenado un propotipo diseñado en el INTEXTER. (Prof. Arun Naik, Jose Antonio Tornero, Francesc Cano.)
 • Mejora del UPF de los tejidos: estudio de diferentes estructuras químicas para su aplicación como nuevos productos de acabado textil con efecto barrera a la radiación UV (A. Riva)
 • Degradación de colorantes reactivos en aguas residuales de tintura mediante métodos electroquímicos (M.C.Gutiérrez)
 • Tratamientos térmicos industriales de la poliamida 6.6. Variación de la cristalinidad y la orientación y de los parámetros del polímero (D. Cayuela)
 • Eliminación de colorantes y manchas coloreadas en el baño de lavado antes de su redeposición sobre los sustratos textiles mediante la aplicación de enzimas y agentes blanqueantes (F.J.Carrión)
 • Desarrollo de un proceso limpio para la tintura textil (J.Valldeperas)
 • Métodos para la determinación de ciertas aminas aromáticas derivadas de colorantes azoicos (M.C.Gutiérrez)
 • Estudio y desarrollo de un proceso para la reutilización directa de los baños de tintura (J: Valldeperas)
 • Realización de ensayos con biorreactores de membrana en el tratamiento de aguas residuales urbanas (M.Crespi)
 • Reciclado de baños de lavandería
 • Estudio del ácido láctico como fuente de carbono en los procesos de desnitrificación
 • Estudio de la aplicación del oxígeno líquido en los procesos de tratamiento del agua
 • Optimización de una tobera para hilatura neumática
 • Estudio y optimización de la geometría de las mesas de un tren de estiraje para fibra corta
 • Diseño de un sistema de medición de temperatura on-line del tejido a su paso por una rame
 • Diseño y optimización de bombas hidráulicas de pequeño caudal y alta presión
 • Diseño de un sistema de producción de hilado de muy baja torsión aplicable en una continua de anillos (zero-twist)
 • Diseño de un sistema de sutura automático para intervenciones quirúrgicas
 • Diseño de un kit de modificación de un telar de cintería convencional para producir tejido multiaxial
 • Sistema de análisis óptico de hilo flameado para su posterior aplicación en software CAD textil
 • Implementación de un sistema de nanograbado mediante moldes de carbono amorfo para micro y nanograbado de superficies poliméricas (SURFaC)