Vés al contingut (premeu Retorn)

En relació a la convocatòria del Pla de Promoció del PDI amb vinculació a temps complert

Comunicat del 16 de setembre de 2016

A tot el PDI funcionari de la UPC: En relació a la convocatòria del Pla de Promoció del PDI amb vinculació a temps complert

Aquesta setmana s'han publicat els resultats de les valoracions provisionals de la Convocatòria del Pla de promoció del PDI amb vinculació a temps complert que podeu trobar al Portal per al Personal Docent i Investigador (web de la UPC=> Comunitat => PDI i PAS => Entorn de treball => Personal UPC => Portal per al Personal UPC).

A manca d’una nova normativa, la convocatòria ha estat feta amb una normativa de l'any 2009 que s'ha constatat que presenta algunes llacunes. Llacunes que en alguns casos s'han anat resolent i que en d'altres s'han fet paleses quan s'ha publicat l'avaluació provisional dels candidats.

En el procés de priorització s'han tingut en compte l’avaluació dels mèrits acadèmics (30%), la valoració feta per la CSAPDIU (50%) i els informes de les unitats (20%).  

A dia d'avui, ja s'han detectat errors en la valoració de mèrits, els quals ens consta que estan sent esmenats i que comportaran canvis en la llista de priorització. La detecció d’aquests errors és possible gràcies a que els criteris utilitzats, la ponderació aplicada i el resultat de l’avaluació de cada criteri són públics, tal com es pot constatar a la informació publicada al Portal.

La Junta lamenta que el mètode fet servir per avaluar els mèrits acadèmics hagi portat a que una quantitat no menyspreable de candidats tinguin notes per sota de 5 o molt properes. Això és contradictori amb la pròpia acreditació a CU que tots tenen, on ja van ser avaluats positivament dels seus mèrits acadèmics.

D'altra banda, trobem a faltar la publicació dels barems aplicats per part de la CSAPDIU així com el resultat de l'avaluació dels ítems que ha considerat. La valoració de la CSAPDIU és determinant, i si no es detalla com s'ha fet, s'està situant als aspirants en la més absoluta indefensió a l'hora de presentar al·legacions. Cal esvair els dubtes que es plantegen en aquells casos en què la valoració de la CSAPDIU divergeix de la valoració dels mèrits acadèmics. 

Addicionalment, hi ha casos en què algunes unitats han emès informes desfavorables dels candidats. Caldria també posar en coneixement de les persones afectades els motius objectius pels quals se'ls ha avaluat desfavorablement, per tal que, si s'escau, puguin presentar al·legacions.

La transparència ha estat i és bandera de l'actual consell de direcció i, encara que s'han fet avenços en aquest sentit, alguns dels aspectes comentats demostren que encara hi ha molta feina a fer, des de la Junta encoratgem a aclarir aquests temes.

També mereix un comentari apart la lectura en clau de gènere que es pot fer de la priorització de candidats. És trist constatar que s'ha perdut l'oportunitat d'engegar una política decidida per tal de començar a corregir el biaix de gènere de la plantilla de catedràtics. En aquest aspecte, enlloc d'anar endavant, fins i tot s'ha anat enrere modificant in extremis la normativa del 2009 que preveia utilitzar la raó de gènere com a primer criteri de desempat. Des de la JPDI lamentem que es modifiqui una normativa que en el seu moment ja havia estat negociada i aprovada en un sentit clarament regressiu. D’altra banda, aplaudim les iniciatives que s'han posat recentment en marxa per tal de treballar aquest tema i esperem que ben aviat s’estableixin línies d’actuació que condueixin a resultats mesurables.

Tots som conscients que fa molts anys que no es convoquen càtedres i que hi ha un nombre important de PDI acreditat a catedràtic que desitja i mereix progressar en la seva carrera acadèmica. Des de la JPDI vam estar treballant i ho seguirem fent per tal d’arribar a acordar una normativa que representi un autèntic “pla de promoció” on tothom pugui identificar de forma objectivable quin és el camí per tal d’arribar a ser catedràtic.

Barcelona, 16 de setembre del 2016
 
PS: En el següent enllaç podeu llegir els comunicats que la JPDI ha enviat en relació a aquest tema:http://www.upc.edu/jpdif/ca/comunicats/any_2016