Barcelona Knowledge Campus

BKC ja és el principal impulsor de l'activitat científica, social i empresarial de l'entorn territorial on està ubicat, i un pol d'atracció de talent a nivell internacional. Dues universitats de referència que col·laboren estratègicament per transformar el seu entorn a partir de la innovació i el desenvolupament sostenible.

Campus

Impulsor de l'activitat científica, social i empresarial
de l'entorn territorial Diagonal Porta del
Coneixement.
Un dels pols amb més concentració
de recursos acadèmics, científics i tecnològics,
i més actiu i potent del sud d'Europa.
227 ha on s'ubiquen 20 centres docents,
90 departaments, 15 biblioteques 2 parcs científics
i tecnològics, i centres de suport especialitzats.

Formació

Una xarxa de coneixement en expansió per on
circulen cada dia uns 40.000 estudiants i
estudiantes
, per cursar algun dels 60 estudis de
grau, els 135 màsters universitaris o els 70 programes d'estudis de doctorat, molts amb menció de qualitat que s'hi
imparteixen.
 

 

 

Recerca

En el marc del projecte BKC, la UB, la UPC i el CSIC
han signat diferents iniciatives (Nano, Geostech,
CosmosSciTech
, Materiales, Bios, Maths, Agro)
que permetran que les instal·lacions i serveis del
campus en les seves respectives àrees puguin ser
utilitzades pels grups de recerca del BKC,
independentment de la seva pertinença a una o
altra entitat.

 

Acte de Reconeixement

El 19 de febrer va tenir lloc un acte de reconeixement del Campus d’Excel·lència Internacional Barcelona Knowledge Campus (CEI-BKC), impulsat per la UB i la UPC, en el qual es van presentar les principals fites assolides del projecte i els reptes per als propers anys.

Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech