Fets i xifres

Amb la voluntat de donar a conèixer la nostra institució i els resultats que obtenim amb els recursos que la societat posa al nostre abast, així com les principals actuacions que es duen a terme cada curs, posem a la vostra disposició aquestes publicacions.

Dades i indicadors Obriu l'enllaç en una finestra nova

Portal que recull les principals magnituds i dades dels diferents àmbits de la gestió de la UPC.

Memòria UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova

Els valors, els reptes, els objectius i els resultats reflectits en totes les actuacions d'un curs.

Pressupost UPC 

Presentació dels programes, la captació de recursos i la contenció de la despesa.

Observatori de rànquings Obriu l'enllaç en una finestra nova

Informació sobre els rànquings més coneguts i la posició que n'ocupa la UPC.

Cofinançament de fons europeus

Projectes de recerca, formació i transversals cofinançats amb els ajuts dels fons europeus.

docencia.jpg

Finançament nacional

Projectes de recerca, formació i transversals amb finançament de les diferents administracions del territori nacional.
 


Principals indicadors del curs 2015-2016

Resum d'indicadors numèrics que defineixen la UPC
     
   
Comunitat universitària
                   
Estudiantat
25.070
  de grau i 1r i 2n cicles
3.832 de màster universitari
2.322 de doctorat
3.047 de formació permanent
4.325 pràctiques en empreses
2.726 en programes de mobilitat internacional
6.522 titulats i titulades de grau i màster (2014-2015)
355 doctorats i doctorades (2014-2015)

PDI i PAS
3.015 personal docent i investigador
1.832
 personal d'administració i serveis

49.402 membres UPC Alumni
Pressupost UPC
274.848.375 € (2016)
Ingressos per projectes R+D+I i transferència tecnològica
62.507.381 € (2016)
Estudis
63 estudis de grau (2016-2017)
70 programes de màster (2016-2017) (7 Erasmus Mundus i 23 impartits en anglès)
49 programes de doctorat (2016-2017)
186 programes de formació permanent (màsters UPC i cursos de postgrau)
Recerca
979 nous convenis i projectes de recerca 
2.277 articles publicats en revistes científiques
47 patents registrades el darrer any
UPC-Empresa
2.494 empreses i entitats amb conveni de col·laboració amb la UPC 
17 empreses creades (Programa Innova)
12 càtedres i aules d'empreses
808 serveis científics i tècnics adreçats a l'empresa
Distincions cientificotècniques rebudes
157

Campus i escoles
21 centres docents a 7 ciutats de Catalunya
Departaments, instituts i centres de recerca
205 grups de recerca 
18 centres específics de recerca
11 centres de recerca de la xarxa TECNIO
16 entitats vinculades de recerca
Projecció internacional
34 convenis de doble titulació internacional amb 36 universitats
12 xarxes internacionals amb participació UPC
4 càtedres UNESCO
Cooperació
60 projectes de cooperació per al desenvolupament
19 ONG i grups de cooperació a la UPC


Àmbits d'estudi

 • Arquitectura, Urbanisme i Edificació
 • Ciències Aplicades 
 • Ciències de la Salut 
 • Enginyeria Aeroespacial
 • Enginyeria de Biosistemes
 • Enginyeria Civil
 • Enginyeria Industrial 
 • Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Més informació sobre els estudis

Àmbits de recerca

 • Arquitectura, Urbanisme i Edificació
 • Ciències 
 • Enginyeria Civil
 • Enginyeria Industrial
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Més informació sobre la recerca

Patrocinis

 • Patrocinis d'excel·lència
  Santander
  Obra Social "la Caixa"
  Fundación Cellex

Altres entitats i empreses patrocinadores i col·laboradores a través del Programa UPC21 Obriu l'enllaç en una finestra nova


Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació


Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech