Oferta internacional de docència


 
 

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és la universitat espanyola amb més estudiants de màster i doctorat estrangers. Cada curs, prop de 2.500 estudiants i estudiantes d'arreu del món escullen la UPC per completar la seva formació, ja sigui de grau, a través de les diferents convocatòries de programes de mobilitat, com de màster i doctorat. Uns 1.500 més es matriculen en cursos de formació permanent. Així mateix, la Universitat ha signat 57 programes internacionals de doble titulació, ofereix 21 màsters universitaris impartits totalment en anglès i 7 màsters Erasmus Mundus.

 
 

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació

Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech