Entrades2018-05-03T21:36:37+02:00

Sostenibilitat & Coronavirus

Antonio Caballero, professor del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura

Bellísima reflexión del psicólogo F. Morelli, que circula entre nuestros queridos vecinos italianos:

“Creo que el universo tiene su manera de devolver el equilibro a las cosas según sus propias leyes, cuando estas se ven alteradas. Los tiempos que estamos viviendo, llenos de paradojas, dan que pensar…

En una era en la que el cambio climático está llegando a niveles preocupantes por los desastres naturales que se están sucediendo, a China en primer lugar y a otros tantos países a continuación, se les obliga al bloqueo; la economía se colapsa, pero la contaminación baja de manera considerable. La calidad del aire que respiramos mejora, usamos mascarillas, pero no obstante seguimos respirando…

En un momento histórico en el que ciertas políticas e ideologías discriminatorias, con fuertes reclamos a un pasado vergonzoso, están resurgiendo en todo el mundo, aparece un virus […]

17/03/2020|La teva UPC|0 Comments

Els estudis d’arquitectura de la UPC, entre els millors del món

Estanislau Roca, vicerector d’Infraestructures i Arquitectura

Oriol Bohigas a finals dels anys 1970’s, va aconseguir, com a director, una renovació pedagògica sense precedents a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, incorporant com a docents els millors arquitectes del moment i fent-li guanyar un merescut prestigi internacional. Aquest reconeixement, en més o menys mesura s’ha anat mantenint, i als darrers anys hi ha hagut una gran aposta per la visibilització de l’Escola, tant estatal com internacional, cosa que s’ha traduït en la seva millora i que cal felicitar.

L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès són els centres d’ensenyament de l’arquitectura a la Universitat Politècnica de Catalunya que lidera els estudis d’aquesta disciplina a Espanya des de fa anys. Un lideratge que s’ha corroborat una vegada més al QS World University Rankings by Subject que mesura quatre indicadors: dos de caràcter bibliomètric, […]

04/03/2020|La teva UPC|0 Comments

Els jardins de Torre Girona en perill?

Cristina Dantart Puig i Jordi Anglada Creixell

La UPC de fa temps que impulsa el Pla de biodiversitat dels Jardins de Torre Girona, al Campus Nord. https://sostenible.upc.edu/ca/compromis-upc/biodiversitat

Es tracta d’un espai amb una creixent pressió d’infrastructures que en els darrers temps s’ha vist incrementada per les obres de l’edifici del BSC. Aquesta setmana hem observat que s’han iniciat una sèrie d’actuacions: ampliació del perímetre afectat per les obres, execució de rases i moviments de terres, de les quals no en tenim cap notícia pública sobre el seu abast i conseqüències.

Voldríem demanar si s’ha realitzat algun informe d’impacte ambiental sobre el conjunt d’aquestes actuacions, per tal que el Pla de biodiversitat no es vegi afectat. Els jardins de Torre Girona són espai verd singular, i cal preservar la flora i fauna existents. La rasa ja oberta pot afectar a espècies d’especial interès com el llentiscle, pins i una olivera centenària.

En tot cas, donada […]

17/02/2020|La teva UPC|9 Comments

Espai UPC Senior, una proposta per organitzar i donar resposta a un col·lectiu de la nostra comunitat

Núria Garrido, vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC, i Eusebi Jarauta, delegat del rector per a l’Espai UPC Senior

A la sessió del Consell de Govern del passat 11 de desembre, l’equip de govern de la UPC va presentar una proposta per reconèixer i organitzar una realitat en part diversa: la que fa referència a les persones “sènior” de la nostra comunitat, entenent per aquest concepte el que diu el diccionari de la llengua catalana, que és la contraposició a “junior”. La proposta va ser aprovada per consens i amb ampli reconeixement explícit per part dels membres del consell de govern, cosa que agraïm profundament.

El document comença amb un preàmbul en el que s’aborda una idea central: el concepte de “comunitat UPC”. En efecte, i en línia amb el que fan les universitats més avançades, es diu que la comunitat de la universitat no està constituïda només […]

17/12/2019|La teva UPC|0 Comments