Entrades 2018-03-21T10:20:41+00:00

Projecte ‘Contextualització de les Matemàtiques a les carreres tecnològiques de la UPC’

David López, director de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE)

Un dels problemes que ens preocupen com a universitat és l’alt grau d’abandonament d’estudiants als nostres graus. Molt d’aquest abandonament es produeix a primer curs i, en particular, a les assignatures bàsiques de ciències. És un problema generalitzat als estudis d’enginyeria d’arreu del món i es considera estratègic als països de la Unió Europea.

Quan els experts han estudiat el problema han conclòs que cal promoure l’anomenat Student Engagement, en particular que els estudiants es sentin identificats amb la professió que han escollit i que trobin que tot allò que estan aprenent és útil pel seu futur  professional. De vegades això és quelcom difícil de fer a les assignatures bàsiques de primer, doncs se’ls estan donant les bases per resoldre problemes d’enginyeria en el futur. Però si els estudiants no veuen la relació d’allò que aprenen amb la seva professió, […]

23/03/2018|La teva UPC|0 Comentaris

Comunicat del Consell de Direcció

Amb la voluntat de donar resposta a l’escrit adreçat al rector de la UPC, amb número de registre d’entrada UPC-1-2018-002644-1, i data 14 de març de 2018, signat per 170 membres de diversos estaments de la UPC,

el Consell de Direcció de la UPC, emet el comunicat següent:

1. Considerem que només fomentant i incentivant el diàleg es podran aconseguir resultats constructius per resoldre la situació política del nostre país. Manifestem el nostre rebuig a les mesures que pretenen resoldre els conflictes polítics per la via judicial, amb empresonaments preventius.

2. Com a universitat pública, ens manifestem a favor de la llibertat d’expressió i observem amb preocupació algunes de les condemnes que el sistema judicial ha realitzat en les darreres setmanes. El nostre sistema universitari treballarà per afavorir l’esperit crític del nostre estudiantat i l’expressió lliure i respectuosa de les seves idees.

3. Expressem la nostra preocupació pel recent qüestionament del model lingüístic de […]

20/03/2018|La teva UPC|0 Comentaris

L’endemà del 8 de març

Marta Clarós Gimeno

L’origen

L’alegria de rebre, els primers dies de 2018, la iniciativa que es propaga amb una imatge d’una boca marcadament de dona, ben oberta disposada a expressar fortament, violentament si cal, el que vol i la seva identitat perquè els fets ens estan exigint ser inequívoques, ser veraces, ser fulminants (penso que no cal justificar-ho parlant de judicis en què es posa l’èmfasi en l’estat de les cames de les dones). A l’avançar d’aquest 2018 que ens deixa de moment un balanç de 4 dones assassinades per violència masclista (que no de gènere) hem anat veient manipular una iniciativa nascuda de les dones, per i per a les dones fins a posar-la com gairebé tot, en mans d’uns quants, clarament partidistes i no sé si tan filantrops. Les icones estereotipades que proclamen la identificació de la dona amb el davantal i la seva suposada pretensió de convertir-lo en capa, […]

12/03/2018|La teva UPC|0 Comentaris

Reflexions, consideracions i propostes sobre el Claustre Universitari

Eusebi Jarauta, Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (DECA) / ETSECCPB

Els òrgans de govern i representació establerts a la legislació universitària haurien de possibilitar als seus membres exercir plenament les competències reconegudes i dur a terme les seves funcions en el context d’un funcionament adequat als seus objectius. L’autonomia universitària hauria d’aplicar-se doncs en millorar els aspectes que el legislador no ha sabut (o volgut) regular adequadament i, mitjançant la normativa de desenvolupament, caldria identificar, definir, debatre i acordar elements de millora de la legislació general.

Pel que fa al Claustre Universitari, em permeto sotmetre a consideració pública algunes reflexions encaminades, al meu entendre, a aprofitar molt millor el seu potencial. Concretament aquestes consideracions se centren en: la composició, l’accés al claustre per elecció, l’ordenació dels debats i la rendició de comptes dels seus membres.

Composició. L’article 16(1) de la llei orgànica d’universitats (LOU, 2001, 2007) estableix que el nombre màxim de […]

05/02/2018|La teva UPC|0 Comentaris