Entrades2018-05-03T21:36:37+02:00

Els jardins de Torre Girona en perill?

Cristina Dantart Puig i Jordi Anglada Creixell

La UPC de fa temps que impulsa el Pla de biodiversitat dels Jardins de Torre Girona, al Campus Nord. https://sostenible.upc.edu/ca/compromis-upc/biodiversitat

Es tracta d’un espai amb una creixent pressió d’infrastructures que en els darrers temps s’ha vist incrementada per les obres de l’edifici del BSC. Aquesta setmana hem observat que s’han iniciat una sèrie d’actuacions: ampliació del perímetre afectat per les obres, execució de rases i moviments de terres, de les quals no en tenim cap notícia pública sobre el seu abast i conseqüències.

Voldríem demanar si s’ha realitzat algun informe d’impacte ambiental sobre el conjunt d’aquestes actuacions, per tal que el Pla de biodiversitat no es vegi afectat. Els jardins de Torre Girona són espai verd singular, i cal preservar la flora i fauna existents. La rasa ja oberta pot afectar a espècies d’especial interès com el llentiscle, pins i una olivera centenària.

En tot cas, donada […]

17/02/2020|La teva UPC|9 Comments

Espai UPC Senior, una proposta per organitzar i donar resposta a un col·lectiu de la nostra comunitat

Núria Garrido, vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC, i Eusebi Jarauta, delegat del rector per a l’Espai UPC Senior

A la sessió del Consell de Govern del passat 11 de desembre, l’equip de govern de la UPC va presentar una proposta per reconèixer i organitzar una realitat en part diversa: la que fa referència a les persones “sènior” de la nostra comunitat, entenent per aquest concepte el que diu el diccionari de la llengua catalana, que és la contraposició a “junior”. La proposta va ser aprovada per consens i amb ampli reconeixement explícit per part dels membres del consell de govern, cosa que agraïm profundament.

El document comença amb un preàmbul en el que s’aborda una idea central: el concepte de “comunitat UPC”. En efecte, i en línia amb el que fan les universitats més avançades, es diu que la comunitat de la universitat no està constituïda només […]

17/12/2019|La teva UPC|0 Comments

Arxius digitals, memòria fràgil

Jesús Aladro Domínguez, PAS

El passat 21 de novembre vaig assistir a la Jornada sobre l’accessibilitat web: “No tothom navega de la mateixa manera” organitzada per l’Escola d’administració pública de la Generalitat de Catalunya.

Allà es van comentar, entre d’altres coses interessants, la necessitat i obligatorietat d’adaptar-se a la normativa europea i estatal de fer accessibles tots els continguts digitals per a totes les persones amb alguna discapacitat i del breu termini que tenen les administracions per a fer-ho possible: menys d’un any. Una de les ponents va esmentar que dels més de 500 webs que administren a la Generalitat, només uns 138 utilitzen un programari adaptat per a crear continguts accessibles i va explicar que a partir d’aquests indicadors, han calculat que amb el personal i els recursos disponibles han d’esborrar gairebé 2 milions de continguts (imatges, vídeos, articles, […]

04/12/2019|La teva UPC|3 Comments

El personal temporal i el procés d’estabilització

Cristina Lampón Diestre i Leopold Palomo Avellaneda, tècnics de laboratori

El 19 d’octubre de 2018 (fa més d’un any) el gerent va convocar el personal temporal de la UPC a una reunió informativa per explicar de primera mà els processos d’estabilització del PAS que endegaven aleshores.

En aquella reunió se’ns va explicar que s’iniciava un procés que permetria que aquelles places que estaven ocupades de forma temporal des de feia més de 3 anys passessin a ser fixes. Tot això gràcies a un procés extraordinari d’estabilització i també a les taxes de reposició d’aquell any i l’anterior, tot contemplat als Pressupostos Generals de l’Estat 2018.

Ara bé, tal com es va dir: “s’estabilitzen places, no persones”. Això significa que sortirien a Oferta d’Ocupació Pública les places que el Ministeri d’Hisenda considerés “estabilitzables”. Cal tenir en compte, a més, que el nombre de places estabilitzables és menor al nombre de persones amb contracte temporal […]

29/11/2019|La teva UPC|0 Comments