Acreditar nivell o reconèixer competència

Lourdes Reig, vicerectora de Relacions Internacionals

Fa pocs dies s’ha anunciat una possible moratòria en l’aplicació de la llei que exigia l’acreditació d’un nivell B2 en una tercera llengua com a requisit per poder obtenir el títol de grau a tots aquells estudiants que es van incorporar al sistema universitari a partir del curs 2014-2015. La llei fa referència a les terceres llengües europees previstes tant a secundària com a les PAU (anglès, francès, alemany o italià ), però en realitat el focus se situa fonamentalment en l’anglès.

La moratòria, que encara ha d’aprovar el Parlament de Catalunya, ha reobert el debat sobre l’oportunitat d’aquesta mesura. L’obligació d’una acreditació és una mesura de tot o res, probablement precipitada quan sabem que encara hi ha una correlació important entre el nivell socioeconòmic de les famílies i el nivell d’anglès dels estudiants. Per tant, cal ser molt curós amb mesures que poden amenaçar l’equitat. Aquest biaix social és cada cop més petit, també gràcies als esforços de l’educació primària i secundària, però encara hi ha un recorregut a fer.

L’opció de la UPC des de la implantació dels plans d’estudis en el marc de Bolonya va ser el reconeixement de la competència en una tercera llengua, una manera més progressiva d’afavorir que l’estudiant s’exposi a l’anglès per diferents vies, com és el seguiment d’assignatures o la redacció del seu TFG en anglès, així com estades de mobilitat. Com a resultat d’aquesta mesura més tova i gradual, el nivell d’anglès de l’estudiantat de la UPC ha millorat sensiblement i, avui, el nombre d’estudiants que tenen un nivell B2 és superior al d’altres universitats.

És per això que en el cas que quedi en suspensió temporal l’aplicació de la llei que exigeix l’acreditació del nivell B2 per poder obtenir el títol de grau, a la UPC seguirem treballant perquè l’estudiantat millori la competència en una tercera llengua posant al seu abast les diferents vies per assolir-la i promovent que el nombre d’estudiants acreditats es vagi incrementant. Ser capaç de comunicar-se en anglès és la fita irrenunciable a què hem d’aspirar en l’entorn universitari i, cada cop més, també en l’entorn professional. Seguirem treballant perquè aquesta competència sigui una realitat en la nostra comunitat.

2017-07-20T11:22:17+00:0020/07/2017|La teva UPC|0 Comentaris

Deixeu un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.