About admin

Aquest autor encara no ha omplert cap detall.
So far admin has created 113 blog entries.

Reflexions, consideracions i propostes sobre el Claustre Universitari

Eusebi Jarauta, Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (DECA) / ETSECCPB

Els òrgans de govern i representació establerts a la legislació universitària haurien de possibilitar als seus membres exercir plenament les competències reconegudes i dur a terme les seves funcions en el context d’un funcionament adequat als seus objectius. L’autonomia universitària hauria d’aplicar-se doncs en millorar els aspectes que el legislador no ha sabut (o volgut) regular adequadament i, mitjançant la normativa de desenvolupament, caldria identificar, definir, debatre i acordar elements de millora de la legislació general.

Pel que fa al Claustre Universitari, em permeto sotmetre a consideració pública algunes reflexions encaminades, al meu entendre, a aprofitar molt millor el seu potencial. Concretament aquestes consideracions se centren en: la composició, l’accés al claustre per elecció, l’ordenació dels debats i la rendició de comptes dels seus membres.

Composició. L’article 16(1) de la llei orgànica d’universitats (LOU, 2001, 2007) estableix que el nombre màxim de […]

2018-02-05T14:48:58+00:00 05/02/2018|La teva UPC|0 Comentaris

L’apunt de final de curs

Enric Fossas, rector de la UPC

Els darrers dies s’han fet públics els resultats de la preinscripció universitària. La UPC ha tingut un total de 5.103 sol·licituds en primera preferència, per a 5.095 places de titulacions de centres propis. És una xifra que representa un increment d’un 0,16 % respecte al curs anterior.

Els nous graus han tingut una bona acollida: tant el de Ciència i Enginyeria de Dades, com el d’Enginyeria d’Automoció o el de Disseny, Animació i Art Digital han complert amb escreix les expectatives.

També cal destacar la demanda important que mantenen alguns estudis en primera preferència molt per sobre de l’oferta, com els graus en Enginyeria Física (ETSETB); Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials (ESEIAAT); Matemàtiques (FME); Enginyeria en Tecnologies Industrials (ETSEIB) i Enginyeria Informàtica (FIB), aquestes dues darreres amb una nota de tall alta malgrat l’important nombre de places ofertes.

Atesa la continuada baixa demanda dels darrers cursos, no […]

2017-07-20T11:58:25+00:00 20/07/2017|Apunts del Rector|0 Comentaris

Acreditar nivell o reconèixer competència

Lourdes Reig, vicerectora de Relacions Internacionals

Fa pocs dies s’ha anunciat una possible moratòria en l’aplicació de la llei que exigia l’acreditació d’un nivell B2 en una tercera llengua com a requisit per poder obtenir el títol de grau a tots aquells estudiants que es van incorporar al sistema universitari a partir del curs 2014-2015. La llei fa referència a les terceres llengües europees previstes tant a secundària com a les PAU (anglès, francès, alemany o italià ), però en realitat el focus se situa fonamentalment en l’anglès.

La moratòria, que encara ha d’aprovar el Parlament de Catalunya, ha reobert el debat sobre l’oportunitat d’aquesta mesura. L’obligació d’una acreditació és una mesura de tot o res, probablement precipitada quan sabem que encara hi ha una correlació important entre el nivell socioeconòmic de les famílies i el nivell d’anglès dels estudiants. Per tant, cal ser molt curós amb mesures que poden amenaçar […]

2017-07-20T11:22:17+00:00 20/07/2017|La teva UPC|0 Comentaris