L’apunt de final de curs

Enric Fossas, rector de la UPC

Els darrers dies s’han fet públics els resultats de la preinscripció universitària. La UPC ha tingut un total de 5.103 sol·licituds en primera preferència, per a 5.095 places de titulacions de centres propis. És una xifra que representa un increment d’un 0,16 % respecte al curs anterior.

Els nous graus han tingut una bona acollida: tant el de Ciència i Enginyeria de Dades, com el d’Enginyeria d’Automoció o el de Disseny, Animació i Art Digital han complert amb escreix les expectatives.

També cal destacar la demanda important que mantenen alguns estudis en primera preferència molt per sobre de l’oferta, com els graus en Enginyeria Física (ETSETB); Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials (ESEIAAT); Matemàtiques (FME); Enginyeria en Tecnologies Industrials (ETSEIB) i Enginyeria Informàtica (FIB), aquestes dues darreres amb una nota de tall alta malgrat l’important nombre de places ofertes.

Atesa la continuada baixa demanda dels darrers cursos, no […]

2017-07-20T11:58:25+02:0020/07/2017|Apunts del Rector|0 Comentaris

Notes per al debat pressupostari de Catalunya

Enric Fossas, rector de la UPC

Aquest curs 2016-2017, a la UPC en som més que el curs passat. Des de l’1 de juny, tot el personal de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) és membre de ple dret de la Universitat. El professorat s’ha incrementat amb el personal acadèmic de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), que procedia del Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona; el personal d’administració i serveis, amb tots aquells que ho han volgut entre els que formaven part d’aquest Consorci, i, finalment, amb els estudiants que pertanyien a aquest centre fins ara adscrit, els quals ja són també estudiants de la UPC, amb tots els seus drets i deures. D’aquesta manera, s’ha complert satisfactòriament el compromís que des del Rectorat havíem adquirit amb el personal acadèmic i d’administració i serveis i amb els estudiants de l’antiga EUETIB. Únicament queda pendent l’elecció del […]

2016-11-11T11:10:16+02:0011/11/2016|Apunts del Rector|0 Comentaris

Balanç del curs

Enric Fossas, rector de la UPC

En aquests moments en què tots esperem el parèntesi de l’estiu, em permeto fer balanç del curs que s’acaba.
Vam tancar l’any 2015 aconseguint de nou l’equilibri econòmic. Un èxit compartit per tots però que també condiciona molt el dia a dia. En positiu, cal assenyalar que tancar de nou en equilibri després de molts anys continuats de dèficit ens ha permès no només garantir la viabilitat de la UPC com a institució, sinó també disposar d’uns marges de confiança de l’entorn que ens ajuden a treballar i que obren la porta a noves oportunitats. Tenim la intenció de continuar en la mateixa línia i de progressar en un canvi cultural en el qual els projectes han de vincular-se necessàriament als recursos disponibles i a la nostra capacitat per captar més ingressos. Fer-ho d’una altra manera ens faria mal a tots.

Tot i que continuem […]

2016-07-25T11:13:43+02:0025/07/2016|Apunts del Rector|0 Comentaris