Una experiència a un altre nivell

Felip Fenollosa, director Fundació CIM

La gastronomia ha de proporcionar una experiència agradable i gustosa en la qual intervinguin tots els nostres sentits, també la vista. És el que passa quan diem que un plat ens ha entrat pels ulls. La impressió 3D aplicada a l’alimentació pot aportar aquest impacte visual necessari per portar l’experiència del comensal a un altre nivell, ja que permet als xefs crear formes sofisticades i, no només això, sinó que també poden arribar a ser personalitzades. És a dir, que una mateixa nit, en un mateix menú, se serveixin estructures complexes i, a la vegada, adaptades a cada comensal. És el que anomenem una personalització massiva a preu competitiu.

Però a més de qüestions estètiques, la impressió 3D pot aportar una dosificació exacta dels nutrients, de tal manera que cada plat pugui aportar els components necessaris per a una dieta sana i, a més, d’una manera […]

Enredats al túnel de les Glòries

Maria Rubert, Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori

Les Glòries és el centre geomètric de Barcelona. Ha passat 150 anys sense ser una plaça i pot seguir uns mesos més. Si ens imaginem un espai bonic hi falten continuïtat de les activitats als perímetres i lloc per a autobusos, taxis, tramvies, metros i ferrocarrils, propis d’un hipercentre. Els nous edificis per a vivendes i el parc faran més domèstic i còmode l’espai.

La cruïlla més important de Catalunya està en obres des dels anys 60. La Meridiana i la Gran Via es van prolongar com a vials d’accés a les noves autopistes. No hi havia rotondes en aquells anys i les solucions a les cruïlles es feien amb escalèxtrics que als 90 es van desmuntar, pel bé de tots. Anys més tard es va cobrir la fissura de les rondes saturades de cotxes, i van aparèixer espais públics on no n’hi […]

Las humanidades en la ingeniería del siglo XXI. Actitudes y valores

Joan Domingo i Joan Segura, del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

Muy a menudo se considera la ingeniería como el arte de resolver problemas aplicando el ingenio. Otras interpretaciones son las que atribuyen a la ingeniería la materialización del progreso basado en la aplicación tecnológica de principios científicos. Cualquiera de las dos interpretaciones, así como otras que se le puedan dar, ven al ingeniero como un artífice del progreso, algo que conlleva ventajas sociales y bienestar pero que, a su vez, genera problemas nuevos, derivados de la misma aparición de estos logros tecnológicos.

El progreso es consecuencia de la detección de una necesidad y del trabajo encaminado a dar solución a dicha necesidad; pero una vez encontrada, cuando la ciencia y la tecnología disponibles lo permiten, aparecen nuevos problemas derivados de la solución, que antes no existían. Así, por ejemplo, la evolución de la tecnología asociada […]