Enredats al túnel de les Glòries

Maria Rubert, Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori

Les Glòries és el centre geomètric de Barcelona. Ha passat 150 anys sense ser una plaça i pot seguir uns mesos més. Si ens imaginem un espai bonic hi falten continuïtat de les activitats als perímetres i lloc per a autobusos, taxis, tramvies, metros i ferrocarrils, propis d’un hipercentre. Els nous edificis per a vivendes i el parc faran més domèstic i còmode l’espai.

La cruïlla més important de Catalunya està en obres des dels anys 60. La Meridiana i la Gran Via es van prolongar com a vials d’accés a les noves autopistes. No hi havia rotondes en aquells anys i les solucions a les cruïlles es feien amb escalèxtrics que als 90 es van desmuntar, pel bé de tots. Anys més tard es va cobrir la fissura de les rondes saturades de cotxes, i van aparèixer espais públics on no n’hi […]

Las humanidades en la ingeniería del siglo XXI. Actitudes y valores

Joan Domingo i Joan Segura, del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

Muy a menudo se considera la ingeniería como el arte de resolver problemas aplicando el ingenio. Otras interpretaciones son las que atribuyen a la ingeniería la materialización del progreso basado en la aplicación tecnológica de principios científicos. Cualquiera de las dos interpretaciones, así como otras que se le puedan dar, ven al ingeniero como un artífice del progreso, algo que conlleva ventajas sociales y bienestar pero que, a su vez, genera problemas nuevos, derivados de la misma aparición de estos logros tecnológicos.

El progreso es consecuencia de la detección de una necesidad y del trabajo encaminado a dar solución a dicha necesidad; pero una vez encontrada, cuando la ciencia y la tecnología disponibles lo permiten, aparecen nuevos problemas derivados de la solución, que antes no existían. Así, por ejemplo, la evolución de la tecnología asociada […]

Més que innovació docent

Benjamín Suárez, director de la Fundació Politècnica de Catalunya

Moltes propostes de reforma universitària s’articulen al voltant de la innovació docent. Les formes i modes d’operació són importants en la formació, però el més decisiu és el fons. Les qüestions que necessiten una resposta seriosa i intel·ligent són moltes i gairebé sempre les mateixes: què, per què, per a què i com. Atès que hi ha una certa unanimitat sobre la importància que tenen en la docència processos i metodologies (el com), la innovació es concentra en això. Un bon exemple és l’adaptació del sistema universitari espanyol al procés de Bolonya, tot i que moltes vegades l’eficàcia de les actuacions queda disminuïda per la mentalitat, les capacitats i les habilitats dels actors que hi intervenen.

Existeix un desajust conseqüència de la llarga etapa viscuda per la universitat amb estratègies alineades per aconseguir un talent analògic i industrial (continuades durant més d’un […]