Reflexions, consideracions i propostes sobre el Claustre Universitari

Eusebi Jarauta, Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (DECA) / ETSECCPB

Els òrgans de govern i representació establerts a la legislació universitària haurien de possibilitar als seus membres exercir plenament les competències reconegudes i dur a terme les seves funcions en el context d’un funcionament adequat als seus objectius. L’autonomia universitària hauria d’aplicar-se doncs en millorar els aspectes que el legislador no ha sabut (o volgut) regular adequadament i, mitjançant la normativa de desenvolupament, caldria identificar, definir, debatre i acordar elements de millora de la legislació general.

Pel que fa al Claustre Universitari, em permeto sotmetre a consideració pública algunes reflexions encaminades, al meu entendre, a aprofitar molt millor el seu potencial. Concretament aquestes consideracions se centren en: la composició, l’accés al claustre per elecció, l’ordenació dels debats i la rendició de comptes dels seus membres.

Composició. L’article 16(1) de la llei orgànica d’universitats (LOU, 2001, 2007) estableix que el nombre màxim de […]

2018-02-05T14:48:58+00:00 05/02/2018|La teva UPC|0 Comentaris

Acreditar nivell o reconèixer competència

Lourdes Reig, vicerectora de Relacions Internacionals

Fa pocs dies s’ha anunciat una possible moratòria en l’aplicació de la llei que exigia l’acreditació d’un nivell B2 en una tercera llengua com a requisit per poder obtenir el títol de grau a tots aquells estudiants que es van incorporar al sistema universitari a partir del curs 2014-2015. La llei fa referència a les terceres llengües europees previstes tant a secundària com a les PAU (anglès, francès, alemany o italià ), però en realitat el focus se situa fonamentalment en l’anglès.

La moratòria, que encara ha d’aprovar el Parlament de Catalunya, ha reobert el debat sobre l’oportunitat d’aquesta mesura. L’obligació d’una acreditació és una mesura de tot o res, probablement precipitada quan sabem que encara hi ha una correlació important entre el nivell socioeconòmic de les famílies i el nivell d’anglès dels estudiants. Per tant, cal ser molt curós amb mesures que poden amenaçar […]

2017-07-20T11:22:17+00:00 20/07/2017|La teva UPC|0 Comentaris

Una aportació al debat sobre les UTG

Olga Lanau, gerent de la UPC

Fa uns dies, es va celebrar a l’ETSEIB una taula rodona amb l’objectiu de que les unitats acadèmiques manifestessin la seva visió sobre les unitats transversals de gestió. La taula era oberta a tota la comunitat, i va ser presidida per tres directors de centres i dos de departament que representaven a totes les unitats.

Tal i com es va dir en diverses ocasions per part dels ponents, l’objectiu era compartir allò que creuen que és millorable i els riscos que es detecten que caldria abordar per evitar-los, i tot això,  amb un ànim constructiu.

El públic assistent, possiblement entre 200 i 250 persones era variat, directors d’unitats acadèmiques, PDI i PAS i, entre d’altres, també jo mateixa, que tenia coneixement que es feia la taula rodona pels propis organitzadors des de feia molt de temps.

Els ponents van descriure la llarga història del procés d’implantació d’aquestes […]

2017-06-20T12:00:16+00:00 20/06/2017|La teva UPC|3 Comentaris