Quan a la discrepància de l’hi diu rebel·lia

Antoni Elias Fusté  Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions

El passat dijous 8 de juny, a la sala d’actes de l’ETSEIB vam assistir a la taula rodona: “El punt de vista de les Unitats Bàsiques com a receptores de serveis de les UTGs”. L’acte fou acuradament presentat pels organitzadors, el Director del departament de TSC i la Directora de l’ETSEIB. Els ponents; La directora de l’ETSEIB, el director de l’ETSEIAAT, el director de l’EETAC, i el director del departament de Física, en representació dels directors de departament, exposaren les seves opinions amb valentia però amb una correcció exquisida per tal de que ningú es sentís ofès, cosa que no fou en absolut corresposta per la màxima autoritat de la UPC, qui, en una actitud ostensiblement autista, es va passar tota l’estona interactuant amb el telèfon mòbil.

Tant de les opinions dels ponents, com de les intervencions del públic que esdevingueren a continuació de les ponències, al igual que en la reunió informativa convocada al respecte per la gerent el 12 de febrer, podem concloure que: hi ha desenes de raons diferents, perfectament motivades i raonades, per a no continuar endavant amb la macro UTG del Campus Nord, i per a revisar i corregir el funcionament d’aquestes unitats de serveis donat que, no solament no han representat cap millora (ni d’eficiència, ni econòmica, ni de flexibilitat, …) en els serveis i la gestió de les diferents centres i departaments de la UPC als que han de donar servei, sinó que n’han complicat el seu funcionament

En la clausura de l’acte el Sr. Rector va donar una raó per a justificar la implantació de les UTG,s: pel que sembla les UTG,s han acabat amb alguns privilegis, raó irrellevant donat que tots els canvis treuen alguns privilegis i n’atorguen d’altres.
El Sr. Rector també va dir, que aquest qüestionament de les UTG,s ho veia com un acte de rebel·lia. Aquesta si que fou bona, el professor que va esdevenir rector mercès a capitalitzar, amb falses promeses, la rebel·lia contra l’anterior Rector, considera que manifestar, de manera escrupolosament acurada, la oposició a una mesura arbitraria seva, i que s’ha demostrat heurísticament que no és adequada, és una rebel·lia !!. El Rector que en el paràgraf quart seu informe “Informe sobre política universitària i programa d’actuació” del darrer Claustre Universitari del 7 de març ens deia (sic): Pel que fa al govern, se seguirà actuant per aconseguir-ne un de més participatiu i obert, ara resulta que volia dir que participar es aplaudir i discrepar és un acte de rebel·lia !!

Arribats a aquest punt se’ns va fer la llum perquè poc abans el Sr. Rector havia felicitat als organitzadors de l’acte dient que era molt positiu que “els caps intermedis” (intermitjos va dir) organitzessin actes d’aquests tipus. Aquí, conscient o inconscientment, el Sr. Rector va palesar el model jeràrquic piramidal i el model de governança de la universitat que li agradaria aconseguir, un model totalitari o absolutista que afortunadament encara no és així, i que es contradiu amb els Estatuts de la UPC (article 13). I no és així perquè, per sort, tenim un sistema de poders compensats que cal conservar. Efectivament Sr. Rector, els directors de centres i de departaments no són autoritats subalternes del rector com ho són la gerent i els vice-rectors, són autoritats dels òrgans unipersonals, unitats acadèmiques, per tant han de ser considerats autoritats complementaries!, elegides per votació de tots els membres de la seva unitat i per tant, són tant legítims com el rector. Si be és cert que el Sr. Rector és l’autoritat màxima de la Universitat, els directors de les unitats acadèmiques, són la màxima autoritat en la seva unitat, i el Rector no els pot destituir com ho fa amb els vicerectors sinó que necessita endegar un procediment administratiu llarg i feixuc on no hi cap el “perquè si”. Els directors de centres i departaments es deuen a la unitat que els ha elegit, i quan manifesten al Rector la seva discrepància, davant les arbitrarietats en absolut motivades (com és el cas), i pel que fa a tota la temàtica que pugui afectar a la seva unitat, no estan fent un acte de rebel·lia sinó que estan complint amb el seu deure.

Sr. Rector, la UPC te un problema, el model de UTG,s que esteu implantant no és una solució sinó una trava, en alguns cassos dramàtica, com ens va comentar un professor de l’ESEIAAT en l’esmentada taula rodona, vostè no pot, ni ha, de defugir el problema a “lo Rajoy” i continuar amb la implantació d’aquest model de UTG,s com si no passés res. Els actes del 12 de febrer i del 8 de juny han fet palès la inquietud dels directors de les unitats acadèmiques, i d’una gran part del professorat de la UPC. El sentit comú no és una rebel·lia.

La UPC no ha d’esdevenir una monarquia absolutista, necessitem un rector que tingui un model de futur per a la nostra universitat, un model obert i participatiu de debò, no un populista i de “xau xau”, necessitem un Rector que treballi per a la UPC a mig i llarg termini, i que anteposi la UPC als seus interessos personals. En definitiva, necessitem un Rector.

Barcelona 13 de juny de 2017
Antoni Elias Fusté

2017-09-26T09:13:49+00:0013/06/2017|La teva UPC|3 Comentaris

3 Comments

 1. Jordi Domingo Pascual 11 de juliol de 2017 en 15:13 - Respondre

  Estic molt d’acord amb el que diu el professor Antoni Elias.
  Per mi fou molt decebedor escoltar del Rector que el debat només era una manifestació de força (“treure pit” o quelcom semblant) dels Departaments del Campus Nord.
  Si el Rector no és capaç d’entendre o no vol entendre el que hi ha darrera del debat que es va fer, és que no està a l’alçada de les circumstàncies.

  L’organització administrativa que es vol imposar al Campus Nord penso que no respecta les peculiaritats del Campus Nord ni de les seves Unitats Acadèmiques (Centres i Departaments).
  Penso que els òrgans de Govern de la UPC han procurat estar curosos i tenir en compte les diferències i peculiaritats de les diferents àrees, campus i personal. Malgrat això sóc conscient que hi ha assumptes que no sempre s’han resolt satisfactòriament per a tots.
  El que sí és preocupant és que deliberadament s’ignori que el Campus Nord ha funcionat i funciona de manera diferent i se li imposi una estructura de serveis que no és la que li correspon.

 2. Antoni Elias Fusté 20 de juny de 2017 en 19:28 - Respondre

  Si no sou capaç de firmar la vostra opinió amb nom i cognoms, aquesta no té cap valor.
  Antoni Elias Fusté

 3. sandra 20 de juny de 2017 en 12:53 - Respondre

  Jo vaig anar a la taula rodona del passat 8 de Juny i sembla tanmateix que vam assistir a actes diferents.
  Segons les persones que hi havia a la taula i algunes intervencions (no totes, cert) el model UTG és el que hi ha ara i en tot cas s’han de millorar aspectes i valorar quines coses que es poden modificar. I el que va quedar clar és que seria molt important poder avaluar serveis d’una manera objectiva per poder comparar en subseqüents modificacions si realment s’ha millorat o no.
  D’un altre banda, el fet de que es faci un acte com aquesta taula rodona i que assisteixin rector, gerència a mi em sembla que sí que hi ha un model participatiu que no vol dir que tothom hagi d’estar d’acord en tot.

Deixeu un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada