Cristina Lampón Diestre i Leopold Palomo Avellaneda, tècnics de laboratori

El 19 d’octubre de 2018 (fa més d’un any) el gerent va convocar el personal temporal de la UPC a una reunió informativa per explicar de primera mà els processos d’estabilització del PAS que endegaven aleshores.

En aquella reunió se’ns va explicar que s’iniciava un procés que permetria que aquelles places que estaven ocupades de forma temporal des de feia més de 3 anys passessin a ser fixes. Tot això gràcies a un procés extraordinari d’estabilització i també a les taxes de reposició d’aquell any i l’anterior, tot contemplat als Pressupostos Generals de l’Estat 2018.

Ara bé, tal com es va dir: “s’estabilitzen places, no persones”. Això significa que sortirien a Oferta d’Ocupació Pública les places que el Ministeri d’Hisenda considerés “estabilitzables”. Cal tenir en compte, a més, que el nombre de places estabilitzables és menor al nombre de persones amb contracte temporal de més de 3 anys (sense comptar amb el personal temporal de menys de 3 anys!) i que, clar, en tractar-se d’una Oferta d’Ocupació Pública, tothom pot presentar-s’hi. Se’ns va dir que el concurs tindria una part de mèrits que, òbviament, afavoriria les persones que ja treballessin a la UPC, però s’ha d’entendre la inquietud que tot plegat pot inspirar a una persona en situació temporal.

Segons el calendari exposat, el procés començaria amb els concursos pel personal funcionari (també afectat), i continuaria amb els del personal laboral, cap a l’abril del 2019 (fa 7 mesos). Ara per ara, però, encara no han tingut lloc els concursos de laborals. Tampoc tenim informació, ni per part de Gerència, ni per part del Comitè d’Empresa, ni per part dels Sindicats, de quan tindran lloc. Ara bé, tenim companys que van començar fa més d’un any a estudiar-se el marc normatiu de la UPC, per si entrava a l’examen del Concurs, per estar preparats.

El 30 de juliol d’aquest any (fa 4 mesos), el gerent ens va enviar un correu electrònic en què confirmava l’endarreriment en el calendari proposat l’any anterior. El motiu era que “l’acord per a l’estabilització que vam signar al gener amb la Junta i el Comitè requereix una modificació del Conveni Col·lectiu de PAS Laboral”. Com que aquell acord requeria una modificació del Conveni, al juliol es van reunir les universitats catalanes i els sindicats en Comissió negociadora de Conveni. D’aquella reunió, però, no va sortir cap acord, tal com ens explicava el Gerent.

Ja iniciada la tardor, l’acord d’aquesta Comissió ha estat que cada Universitat negociaria amb el seu Comitè d’Empresa les condicions del procés d’estabilització. És a dir, estem com estàvem abans de l’estiu, que ja anàvem tard. Això sí, tal com ens comuniquen les parts en el seu últim comunicat (26/11/19), “A la UPC, les parts implicades, ens comprometem a abordar el desenvolupament de l’Acord de la Comissió Negociadora amb la major brevetat possible per tal d’iniciar els processos d’estabilització del PAS Laboral.” Quina sort tenim, que les parts s’hi comprometen!

S’està arribant al límit dels terminis, forçant la situació per tenir un acord de mínims sense resoldre a fons el problema en qüestió. Estem parlant de persones que porten ANYS en situació de temporalitat i fins i tot algun decenni.

Amb una probabilitat molt alta, l’acord a què s’arribi no deixarà a tothom content: o bé afavorirà el personal fixe, o bé afavorirà el personal temporal, o a ningú. Entenem que la negociació no es fàcil per cap de les parts implicades, per descomptat. Però no és excloent fer-los saber que moltes persones estem inquietes i que de les seves negociacions, de les que no en sabem gaire perquè la informació ens arriba pels passadissos i els telèfons, depenen les nostres feines. Tenim la sensació que aquestes negociacions no s’estan duent a terme amb la seriositat i gravetat que la situació requereix per a les persones afectades i no s’està tenint en compte als temporals.

Per últim recordar que, si no es publiquen les places abans que finalitzi aquest any 2019 es perd la possibilitat passar-les a fixes, si més no en aquesta convocatòria.

Gerent, Comitè, sindicats, nosaltres estem preocupats.