Núria Garrido, vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC, i Eusebi Jarauta, delegat del rector per a l’Espai UPC Senior

A la sessió del Consell de Govern del passat 11 de desembre, l’equip de govern de la UPC va presentar una proposta per reconèixer i organitzar una realitat en part diversa: la que fa referència a les persones “sènior” de la nostra comunitat, entenent per aquest concepte el que diu el diccionari de la llengua catalana, que és la contraposició a “junior”. La proposta va ser aprovada per consens i amb ampli reconeixement explícit per part dels membres del consell de govern, cosa que agraïm profundament.

El document comença amb un preàmbul en el que s’aborda una idea central: el concepte de “comunitat UPC”. En efecte, i en línia amb el que fan les universitats més avançades, es diu que la comunitat de la universitat no està constituïda només per les persones que tenen una vinculació amb la institució en el moment actual, ja sigui personal al servei de la universitat o estudiants, sinó que cal tenir en compte les persones que han tingut aquesta vinculació en el passat. Aquesta visió integradora expressa un reconeixement i constata una vinculació afectiva amb les persones que ja no formen part de la comunitat universitària. A més, la denominació “comunitat UPC” per referir-se a totes les persones que tenen o han tingut una vinculació amb la universitat, permet incorpora-hi els alumni i el personal jubilat, a més de la “comunitat universitària” integrada per les que hi són en el moment present.

L’aprovació d’aquest “Espai UPC Senior” permet integrar activitats o aspectes diversos que tenen com a denominador comú aquest concepte i que es descriuen tot seguit.

Prestacions al personal jubilat

Al portal de la UPC i per a cada col·lectiu, en l’apartat de “jubilacions” es fa referència a les prestacions al personal jubilat, indicant que un cop jubilat el personal de la UPC manté els serveis següents:

 • Un nou carnet UPC que identifica als seus membres.
 • Correu electrònic i agenda UPC.
 • Accés a la xarxa Wi-Fi europea Eduroam
 • Accés a les biblioteques, al catàleg de préstec de llibres, a la reserva de sales de treball.
 • Accés al DRAC i al suport de l’Oficina Tècnica de Recerca, Desenvolupament i Innovació pel que fa a l’enregistrament de l’activitat acadèmica.

Diplomes Senior

Es tracta d’ensenyaments que s’ofereixen a persones de més de 55 anys. El que avui per avui té més arrelament és el Diploma Sènior en Ciència, Tecnologia i Societat per a majors de 55 anys que coordina l’ESEIAAT. Aquesta oferta formativa es justifica pel fet que actualment al voltant del 44% de les persones més grans de 55 anys es troben en situació laboral activa i la tendència és que en el futur aquest col·lectiu s’incrementarà notablement. Els objectius centrals del Programa són:

 • Oferir a les persones de 55 anys, o més, l’ oportunitat de cursar una educació superior. A les que no l’han tingut i a la resta, que poden ampliar i aprofundir coneixements en altres àrees del saber.
 • Promoure la possibilitat de compartir experiències i coneixements dins de grups de treball dinàmics i motivats i formar sèniors que siguin capaços de dinamitzar cultural i socialment el seu entorn.

Programa Universitat, Ciutat i Sèniors (PUCS)

Es tracta d’una proposta innovadora impulsada per l’equip de govern de la UPC i que s’està desenvolupant. La proposta es justifica pel fet que la societat actual es basa cada dia més en el potencial del coneixement i la informació, sent aspectes essencials la seva adquisició, estructuració i gestió. Es tractaria en aquesta proposta de crear un espai de participació, en coordinació amb l’administració local, per canalitzar activitats del personal de la UPC emmarcades en el compromís social de la universitat, amb la finalitat d’enfortir el lligam entre universitat i societat, de manera bidireccional i multitemàtica. Les idees bàsiques de la proposta són:

 • enfortir el lligam i la cooperació universitat-societat mitjançant la ciutat, reforçant el compromís social de la institució universitària;
 • potenciar la interrelació de la societat amb l’administració municipal i millorar-ne el context col·laborant en programes socials d’aquesta administració;
 • millorar les oportunitats de formació permanent de totes les persones en el marc de la societat del coneixement;
 • aprofitar els coneixements del personal al servei de la universitat en la fase final de la seva vida acadèmica o laboral;
 • revertir a la societat els coneixements i l’experiència adquirits pel personal universitari al llarg de la seva carrera acadèmica i la seva activitat professional;
 • col·laborar i dur a terme mentories pels estudiants de l’espai emprèn de la UPC.

La proposta aprovada no és exhaustiva i en el futur s’hi poden incorporar més eixos d’actuació. Tanmateix, creiem que els objectius plantejats són adequats i confiem en una bona acollida per part de la comunitat UPC.