A continuació trobaràs la versió definitiva del Pla Actuacions UPC 2018-2021 previst per al període 2018-2021. Es tracta d’un document que recull les principals iniciatives de govern i també aportacions que la comunitat va publicar en aquest mateix blog fins el mes de juny de 2018. Aquella mateixa versió prèvia es va presentar per al debat en la sessió ordinària del Claustre Universitari del 28 de maig.

El document final s’ha estructurat en 7 compromisos dels quals se’n deriven 12 reptes i els seus corresponents objectius estratègics, així com un grup d’indicadors que hem considerat rellevants per rendir comptes sobre el grau d’assoliment de les propostes.

Francesc Torres, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC)

Compromisos

Reptes i objectius estratègics