Pla d’actuacions UPC 2018-20212018-09-13T17:55:54+00:00

A continuació trobaràs la versió definitiva del Pla Actuacions UPC 2018-2021 previst per al període 2018-2021. Es tracta d’un document que recull les principals iniciatives de govern i també aportacions que la comunitat va publicar en aquest mateix blog fins el mes de juny de 2018. Aquella mateixa versió prèvia es va presentar per al debat en la sessió ordinària del Claustre Universitari del 28 de maig.

El document final s’ha estructurat en 7 compromisos dels quals se’n deriven 12 reptes i els seus corresponents objectius estratègics, així com un grup d’indicadors que hem considerat rellevants per rendir comptes sobre el grau d’assoliment de les propostes.

Francesc Torres, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC)

Compromisos

Reptes i objectius estratègics

21 Comments

 1. Joan Rauet 19 de maig de 2018 en 19:53

  Aquest pla d’actuació és palla en estat pur. A part que no definiu les mesures concretes que cal dur a terme per complir aquests objectius tan perfectes que plantegeu, passeu per alt els punts que més ens afecten als estudiants. A mi què m’importa si el nombre d’estudiants de la UPC creix?

  El que heu de fer és baixar d’una vegada els preus de les matrícules! 2500€ per curs, quin fàstic. I sí, ja sé que aquests preus no els fixeu vosaltres. Són preus que el Dept. de Presidència de la Generalitat publica cada any al DOGC. Els anomenats decrets de preus públics. Els “preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes”. Doncs si tant compromesos esteu amb l’estudiantat, reuniu-vos i tingueu els sants pebrots de desobeir a les pujades de taxes. Mentre us infleu les butxaques, hi ha famílies que no es poden permetre l’accés dels seus fills al sistema universitari.

  I tampoc trobo cap punt on parleu dels ajuts en transport públic. Els estudiants de la URV tenen descomptes a RENFE, i no són els únics. Mentrestant, jo em gasto més 90€ mensuals (uns 850€ per curs) per poder anar cada dia a classe amb tren. I plantejar-vos d’establir títols de transport universitari, o almenys, oferir ajudes a qui viu lluny, independentment de les seves condicions econòmiques o mèrits acadèmics, és algo que ni tant sols us heu plantejat.

  I els horaris de les biblioteques en setmanes d’examen, tampoc se us acudeixi parlar-ne. A la biblioteca de la UPC de Vilanova, cada dia a les 20h tots a dormir.

  És que de debò, a mi què merdes m’importa si la UPC ha dissenyat un “Pla estratègic de personal” (punt 9) o és “Líder d’opinió en temes propis de la universitat”. AU VA! Foteu-vos les piles i comenceu a pensar en els estudiants d’una punyetera vegada! Prou en tenim amb la dificultat d’exàmens, treballs i feina de la carrera, que la pròpia UPC encara vol treure pit amb un pla d’actuacions que podria estar calcat de qualsevol altre any.

  • Consell de Direcció 27 de juny de 2018 en 13:41

   Benvolgut Joan,
   moltes gràcies per la teva aportació. Aquest Pla d’actuació pretén establir les línies marc de la nostra actuació de govern i, sobretot, compartir-ho amb tota la comunitat. En relació als teus comentaris, et voldria fer notar que, malgrat hi ha actuacions més genèriques, s’han definit una sèrie d’indicadors per quantificar l’èxit o no de les mesures proposades i poder rendir comptes de la nostra acció de govern. Moltes de les accions per concretar-les amb més nivell de detall, cal parlar i discutir-les amb els actors i agents implicats, cosa que ja estem fent. No podem actuar al marge de les persones implicades en la seva aplicació, perquè aquestes accions siguin efectives. El pla té una temporalització on hem prioritzat aquelles qüestions que creiem més rellevants. Una d’elles és la captació de nous estudiants. Dius en el teu comentari que per a tu, com a estudiant, aquest factor no és important. Discrepo en aquesta anàlisi. La UPC necessita estudiants, són, sou, la nostra raó de ser. Si la societat no ens percep com la Universitat Pública de referència en l’àmbit de l’enginyeria, les ciències, l’arquitectura i la tecnologia, estem abocats al fracàs. Per mantenir el nivell de prestigi que tenim actualment, la relació amb les empreses que fa que siguem la universitat amb l’índex d’inserció laboral més alt de totes les universitat catalanes, programes de mobilitat…. etc necessitem estudiants a tots els graus. Si no tenim estudiants es desprogramaran graus i perdrem força com a universitat. Compartim la preocupació amb l’elevat preu del crèdit i de les taxes universitàries. Com bé dius, aquesta no és una decisió de la UPC, però fem i farem arribar les nostres peticions a la Generalitat d’acord sempre amb el Consell d’Estudiants. En qualsevol cas, agrairia que no fessis afirmacions com “mentre us infleu les butxaques”, aquesta afirmació fa una acusació molt seriosa que no podem admetre. Entenc que no era la teva intenció dir que som uns corruptes, però t’agrairia que utilitzessis un altre tipus d’expressions. El que sí que expliquem en el Pla i, de fet, ja estem fent, és ampliar l’assignació a les “Beques per a situacions sobrevingudes”, buscant altres formes d’incrementar el pressupost assignat a aquestes beques per tal que tothom pugui continuar els seus estudis malgrat es trobi en una situació difícil. A més del programa de beques del Ministeri i la Generalitat, on volem facilitar-ne la gestió. En relació al títol del transport públic, estudiarem el cas que comentes de la URV. En relació als horaris de les biblioteques, que també apareix al Pla d’actuació, et voldria fer notar que s’han millorat els horaris d’obertura, es va arribar a un acord amb el servei de biblioteques i personal i es va ampliar l’horari durant els períodes d’exàmens i volem continuar millorant aquest servei. Respecte el teu últim paràgraf, per aquest equip rectoral, l’estudiant ha d’estar al centre del nostre pla d’actuació i crec que el document així ho reflecteix. Malgrat això, no podem oblidar que la Universitat és una institució complexa, que també està formada per altres col·lectius de persones com el professorat i el personal d’administració i serveis, que la universitat és el seu lloc de treball i per tant, també hem de ser capaços de crear un entorn laboral favorable perquè tots puguem portar a terme els nostres projectes professionals de forma satisfactòria i amb els recursos necessaris. Si els professors i personal d’administració poden fer bé la seva feina, això repercuteix en la qualitat de les classes i en la formació que reben els estudiants. La Universitat també té una responsabilitat social molt important, ha ser creador i transmissor de coneixement, un coneixement que ha de ser útil per la societat. Hem de ser capaços de generar opinió també en els àmbits que ens són afins.

 2. Maria Teresa 15 de maig de 2018 en 9:37

  Volia fer unes preguntes: (Punts 1 i 7…)
  Per què al nostre Departament tots els llocs de responsabilitat i de decisió estan ocupats majoritàriament per homes?
  Per què les decisions de l’encàrrec docent sempre afavoreixen els homes, en el nostre departament RA?
  Gràcies

  • Consell de Direcció 26 de juny de 2018 en 14:34

   Benvolguda M. Teresa,
   D’acord amb el reglament del vostre departament, el director o directora exerceix la representació del departament i les funcions de direcció i de gestió ordinària i té l’assistència d’un equip integrat, com a mínim, pel secretari o secretària o els subdirectors o subdirectores. El director o directora és elegit pel Consell de Departament, entre el professorat doctor a temps complert amb vinculació permanent a la Universitat. El procediment d’elecció és el que estableix el Reglament electoral de la UPC. La composició del Consell de Departament està establerta a l’article 14 del reglament del departament, seguint les directrius establertes a l’article 83.2 dels Estatuts de la UPC.

 3. Iñaki Gras 12 de maig de 2018 en 15:18

  Bona tarda Sr Rector:

  En relació al segon compromís, i quan es diu que :

  “Una docència de qualitat inclou, inevitablement, un professorat amb motivació, experiència i coneixement, i la capacitat necessària per transmetre’l. La Universitat ha de reconèixer, com es mereix, la docència de qualitat impartida pel professorat que hi decideix centrar la seva activitat. ”

  M’agradaria saber quines mesures concretes hi ha per atreure el millor talent, especialment en el col·lectiu de professionals (PDI a temps parcials) que compaginem el nostre esforç de docència Universitària amb el treball professional.

  Les remuneracions actuals están molt per sota del que avui dia es paga a Fundacions i Universitats privades. La motivació d’un PDI a temps parcial es purament vocacional.

  Moltes gràcies per la seva atenció.

  Iñaki Gras

  • Consell de Direcció 26 de juny de 2018 en 14:38

   Benvolgut Iñaki,
   La UPC té aprovat un programa de carrera horitzontal del professorat associat, que estableix uns requisits per poder passar de tipus bàsic a tipus 2, i de tipus 2 a tipus 3. En la mesura que la conjuntura econòmica ho permeti, caldrà dotar de recursos econòmics a les diferents convocatòries d’aquest programa per promocionar el màxim nombre de persones possible.
   Cordialment,

 4. Laura Coll Martínez 11 de maig de 2018 en 19:23

  Trobo altament a faltar un objectiu d’aconseguir igualtat gènere dins la universitat: apropar la universitat a un major volum d’estudiants noves dones, vetllar per evitar les actituds masclistes dins l’aula (per part de l’alumnat però sobretot per part del profesorat) i complir quotes de génere dins la docència de la universitat, per complir en tots els cursos de grau, cursos de màster i cursos de postgrau.

  • Consell de Direcció 27 de juny de 2018 en 15:22

   Benvolguda Laura,
   Em sembla molt adient la teva proposta. Estem en el procés de revisió dels Estatuts de la UPC i serà allà on es puguin reflectir aquest temes.

   salutacions

 5. Ignasi Carol 11 de maig de 2018 en 17:31

  En quin dels punts s’inclou la proposta del programa electoral de descentralitzar el PAS (al menys parcialment), de les UTG als departaments i seccions on antigament es trobava (i que amb la centralització en mots casos han vist empitjorar notablement el nivell de suport i la qualitat de vida dels seus membres PDI, doctorands, etc)?

 6. Julio Francisco Aguilera Martínez 11 de maig de 2018 en 16:57

  Seguint en la línia dels objectius fixats, us envio les següents tres propostes:
  1- Personalment vaig participar sis anys com alumne de la UAB. I porto quasi catorze com alumne de la UPC. Proposo que s’aprovi la cotització a la seguretat social a raó d’un any de cotització per cada curs acadèmic realitzat. I que els alumnes siguin els beneficiaris. Aquesta iniciativa es mantindria al marge de si els alumnes es beneficiessin d’una beca o no. La iniciativa seria compatible amb els requisits de permanència a la universitat. Compatible amb altres cotitzacions a la seguretat social. Aquesta iniciativa hauria de tenir caràcter retroactiu.
  2- Facilitar la interacció entre la societat, l’administració pública i les empreses per tal de donar a conèixer les iniciatives i projectes de la UPC, amb la creació d’un departament que faciliti a l’alumne la tasca i no tingui la sensació de manca de recursos. El departament l’ajudaria en l’assoliment dels objectius inicials, introducció en un sector competitiu, finançament, conèixer possibles socis, etc.
  3- El departament hauria d’aprofitar i potenciar les sinèrgies entre els diferents departaments de la UPC.

  • Consell de Direcció 26 de juny de 2018 en 14:41

   Benvolgut Julio
   Respecte la primera observació, tenim clares limitacions legals que dificulten moltíssim poder dur endavant la proposta, però analitzarem les possibles vies. Respecte la segona, com es pot veure en el pla d’actuacions, un dels punts que pensem que és crític és la interacció amb la societat. La nostra activitat de recerca és fonamentalment aplicada, i això vol dir que l’establiment de contractes i convenis amb empreses i institucions sorgeix de forma natural i en molts casos deriva en la realització de patents. Som la Universitat que té més nombre de patents sol·licitades i explotades de les que se’n beneficia el sector industrial i empresarial. Volem treballar per millorar l’eficiència per fer fàcils i còmodes les activitats de recerca i transferència de tecnologia.
   D’altra banda, cal aprofitar i potenciar la flexibilitat i agilitat en la gestió que ens donen entitats com el CIT, ens creat amb l’objectiu de posar la capacitat de recerca universitària al servei de les empreses. S’ha d’impulsar i afavorir la seva activitat per facilitar la transferència de tecnologia dels nostres centres de recerca.
   Cordialment

 7. Julio Francisco Aguilera Martínez 11 de maig de 2018 en 16:50

  Seguint en la línia dels objectius fixats, us envio les següents tres propostes:
  1- Personalment vaig participar sis anys com alumne de la UAB. I porto quasi catorze com alumne de la UPC. Proposo que s’aprovi la cotització a la seguretat social a raó d’un any de cotització per cada curs acadèmic realitzat. I que els alumnes siguin els beneficiaris. Aquesta iniciativa es manté al marge de si els alumnes es beneficien d’una beca o no. La iniciativa és compatible amb els requisits de permanència a la universitat. Compatible amb altres cotitzacions a la seguretat social. Aquestes iniciativa hauria de tenir caràcter retroactiu.
  2- Facilitar la interacció entre la societat, l’administració pública i les empreses per tal de donar a conèixer les iniciatives I projectes de la UPC. Amb un departament que faciliti a l’alumne la tasca i no tingui la sensació de manca de recursos. El departament l’ajudaria en l’assoliment dels objectius inicials, introducció en un sector competitiu, finançament, conèixer possibles socis, etc.
  3- El departament hauria d’aprofitar i potenciar les sinèrgies entre els diferents departaments de la UPC.

 8. Antonio Rubio 11 de maig de 2018 en 16:43

  És un pla complet amb objectius adequats per a la UPC però el format i contingut sona als antics plans estratègics de fa unes dècades. Objectius generals i indicadors. Caldria definir agents, mecanismes i medis. Una definició amb energia i frescor.
  En altre nivell: perquè docència d’excel·lència i no recerca d’excel·lència?

 9. Roger Porcar Anento 11 de maig de 2018 en 15:45

  Bona tarda,

  Em sembla vergonyós que no hi hagi ni un sol compromís, ni un sol repte relacionats amb la sostenibilitat, el medi ambient, la cooperació i el desenvolupament, la responsabilitat social i la igualtat d’oportunitats… tots ells pilars bàsics dels “valors de la UPC” promoguts a la nostra pàgina principal.

  Tant sols el repte número 11 està relacionat amb el “compromís de la UPC amb la societat i el territori”, i veient els objectius estratègics que el composen, em sembla totalment insuficient…

  Sincerament, no entenc com cap dels valors promoguts per la Universitat estan presents en els compromisos presentats en el Pla d’Actuació 2018-21.

  Una pena formar part d’una universitat que només utilitza els seus valors com a estratègia de màrqueting.

  Salutacions,

  • Francesc Torres 14 de juny de 2018 en 14:08

   Benvolgut Roger,
   Tots els temes que detalles corresponents als valors de la UPC: Sostenibilitat, medi ambient, la cooperació i el desenvolupament, la responsabilitat social i la igualtat d’oportunitats, estan recollits en el nostre programa electoral i el nostre pla d’actuació. No només estan presents en el repte 11 : Incrementar el compromís de la UPC amb la societat i el territori, que agrupa els següents punts : Aliances amb el teixit empresarial del territori i les administracions públiques, cooperació i desenvolupament, responsabilitat social universitària i compromís de la Universitat amb una societat energèticament més sostenible, també en les actuacions referents a energia, economia circular, biodiversitat i mobilitat recollits en el document de Pla d’Actuació presentat al claustre. A més a més, tenim també el compromís de desenvolupar un pla d’actuació específic sobre la implementació de l’agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la UPC.

 10. Eloi 11 de maig de 2018 en 14:10

  El que és vergonyós és que a l’ETSEIB els preus del bar estiguin tan alts com estan. I el mateix amb la Copisteria, que a més fa uns horaris ridículs.
  Per crear comunitat i reforçar el vincle entre l’Escola i els seus estudiants cal que els serveis siguin de qualitat i estiguin a un preu assequible, per tal de que els estudiants puguin treballar còmodament durant tot el dia i no haver de buscar alternatives fora de l’edifici.

  Agraeixo molt aquesta plataforma i que ens permeteu expressar-nos d’aquesta manera. Espero que els inputs es tinguin en consideració.

 11. CARLES 11 de maig de 2018 en 13:55

  Obligar a que els professors no facin cap falta ortogràfica quan escriuen a la pissarra en la nostra llengua. És vergonyós!! I comentaris inimaginables als grups whatsapp dels alumnes.
  Realment tenen tots el nivell C o D? Potser tenen aquells coneixements obsolets degut a que fa moooolts anys que no estudien / repassen el que varen estudiar al seu dia.

  Potser haurien de passar alguna certificació / examen intern d’UPC abans de donar classes

  • Consell de Direcció 25 de juny de 2018 en 14:37

   Benvolgut Sr.,
   Agraïm la seva crítica i farem el possible per incrementar la formació en llengua catalana del nostre professorat. També treballarem amb Serveis lingüístics possibles recordatoris i accions per fomentar un millor ús de la llengua a les classes.
   Ben cordialment,

 12. Frank 11 de maig de 2018 en 14:54

  It could be a good start to think about international documents and translate the most important documents to English.

  • Consell de Direcció 25 de juny de 2018 en 14:40

   Benvolgut Sr.,
   Ja és un objectiu establert per la UPC al Pla de llengües 2020. El web institucional és en tres llengües, l’e-secretaria per a l’estudiantat és en tres llengües. En cas que trobi a faltar alguna documentació específica, pot indicar de quina es tracta per poder fer-ne la traducció, si correspon.
   Ben cordialment,

  • Consell de Direcció 27 de juny de 2018 en 15:24

   Dear Frank,
   This depends on the School. Our Internationalization Plan aims at hamonizing these topics.

   yours

Els comentaris estan desactivats.