David López, director de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE)

Un dels problemes que ens preocupen com a universitat és l’alt grau d’abandonament d’estudiants als nostres graus. Molt d’aquest abandonament es produeix a primer curs i, en particular, a les assignatures bàsiques de ciències. És un problema generalitzat als estudis d’enginyeria d’arreu del món i es considera estratègic als països de la Unió Europea.

Quan els experts han estudiat el problema han conclòs que cal promoure l’anomenat Student Engagement, en particular que els estudiants es sentin identificats amb la professió que han escollit i que trobin que tot allò que estan aprenent és útil pel seu futur  professional. De vegades això és quelcom difícil de fer a les assignatures bàsiques de primer, doncs se’ls estan donant les bases per resoldre problemes d’enginyeria en el futur. Però si els estudiants no veuen la relació d’allò que aprenen amb la seva professió, no només poden perdre interès, sinó també considerar aquests coneixements com desconnectats d’allò que aprendran en el futur, i pensar en aquestes assignatures com “quelcom a aprovar”, més que “quelcom a aprendre”, fent un aprenentatge superficial. Així, moltes vegades aprenen receptes per superar l’examen sense aprofundir en allò que estan aprenent, el que fa que quan realment han de fer servir aquests coneixements, descobrim que no els han après amb la profunditat requerida.

Canviar aquesta mentalitat no és senzill, però es pot aconseguir si els exemples i problemes que es resolen a aquestes assignatures es relacionen amb el seu futur professional. El projecte que presentem de “Contextualització de les matemàtiques” és el primer pas per tractar que els estudiants vegin les ciències que aprenen a la UPC (les matemàtiques en aquest cas) en el context de com es fan servir dins la professió que han escollit. L’objectiu d’aquest projecte és la millora de la docència de les ciències, il·lustrant l’ensenyament d’aquestes a través de diferents problemes tecnològics. Això requereix per part del professorat, a més de coneixement dels conceptes i tècniques de matemàtiques o de física, nocions de les diferents àrees de l’enginyeria on s’apliquen.

La sessió inaugural tindrà lloc dimarts 10 d’abril a les 12h, a la Sala d’Actes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME). La conferència serà a càrrec de Claudi Alsina, amb el títol “Invitació a la renovació educativa de les matemàtiques en carreres tècniques”. Es faran conferències quinzenals que il·lustraran l’ús de les matemàtiques en diferents àrees tecnològiques. La intenció també és recopilar el material que sorgeixi d’aquest projecte, per a la seva introducció i utilització a la comunitat universitària.

Més informació al web del projecte