El blog de participació La teva UPC és un canal de comunicació interna creat per compartir reflexions i idees de la comunitat universitària.

Aquest espai vol fomentar la participació del PDI, el PAS i l’estudiantat, afavorir el debat i la interacció amb noves propostes, imprescindibles per a un govern participatiu i transparent. Es tracta d’una canal moderat des del Servei de Comunicació i, per tant, les aportacions no es publiquen de manera immediata. Totes les entrades tenen l’opció de ser comentades per altres membres de la comunitat i, en aquells casos en què es plantegin preguntes concretes, es derivaran als responsables per tal que puguin afegir-hi comentaris.

El blog també recull articles d’opinió del PDI, el PAS i l’estudiantat sobre temes d’interès intern de la Universitat i de l’actualitat del sistema universitari. Així mateix, inclou els articles sobre aquest àmbit i sobre l’actualitat en general, escrits pel PDI i que es van publicant en els diaris, comptant sempre amb el consentiment previ de l’autor o autora.

Us animem a participar-hi a través de l’enllaç: www.upc.edu/latevaupc