Fa gairebé 4 anys comentava en aquest espai la necessitat de ressuscitar el programa d’ajuts a la formació del PAS.

I fa un any i mig opinava fent un comentari, aprofitant una aportació sobre la reorganització del personal TIC de serveis generals com una oportunitat per tenir en compte aquest assumpte i resoldre-ho.

Entenc la situació econòmica i els condicionants als que tots/totes estem sotmesos, però la realitat és que tenim una plantilla amb una mitjana d’edat avançada i molts tenim càrregues familiars (molts tenim fills i alguns gent gran al seu càrrec), això sumat a la reducció salarial i la pèrdua de poder adquisitiu, ens fa a molts impossible accedir a la formació que voldríem per poder millorar el servei i promocionar-nos per motius estrictament econòmics. Se suposa que si alguna cosa ha d’oferir una Universitat Pública als seus treballadors és formació accessible. Així es feia en el passat, on el treballador avançava l’import de la matrícula i crèdits i només en cas d’aprovar, la Universitat li abonava una part. Un win-win, tots guanyen, el treballador es forma i es promociona, es motiva i la Universitat guanya treballadors millor preparats i dona millor servei.

Repeteixo que em faig càrrec de la situació, però de debò posar en marxa de nou aquest pla de formació costa tant? Suposa un desequilibri tan gros per a la institució?

Moltes gràcies per la seva atenció.