Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC)

El Master's degree in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC) (màster universitari en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques), coordinat per la Universidade do Minho i amb la participació de la UPC, proporciona coneixements avançats en l'àmbit de l'enginyeria de la conservació d'estructures històriques del patrimoni arquitectònic. Proporciona coneixements per a una comprensió multidisciplinària de la conservació estructural mitjançant la implicació de professorat expert  de camps complementaris (enginyeria, arquitectura, ciència de materials i d’altres) d’universitats europees de renom. 
 

 

Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada i inici
Un curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Idiomes
Anglès
Lloc d'impartició
 • Universidade do Minho (Portugal).
 • Czech Technical University in Prague (República Txeca). 

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Places
25
Preinscripció
Aquest màster interuniversitari no està coordinat per la UPC. Cal fer la preinscripció a la universitat coordinadora següent:
Universidade do Minho (Portugal)

Sortides professionals

Sortides professionals

Europa és líder mundial en generació de coneixements, metodologia i tecnologia aplicables a la conservació i a la restauració del patrimoni arquitectònic. Les importants inversions dels últims anys han permès obtenir avenços significatius en les tècniques experimentals i numèriques que s’apliquen a la conservació de les estructures del patrimoni arquitectònic. Aquest màster proporciona formació i noves perspectives als titulats i titulades en enginyeria iarquitectura que volen adquirir experiència i desenvolupar les seves carreres professionals en el camp de l’estudi, la conservació i la restauració de construccions existents, centrant-se en els monuments i el patrimoni arquitectònic.

El màster és d'interès per a titulats i titulades en enginyeria i arquitectura que vulguin treballar com a consultors, projectistes o contractistes en la conservació i restauració d'estructures del patrimoni arquitectònic, o be que actuïn com a responsables de la conservació del patrimoni arquitectònic local, internacional o mundial dins d'institucions privades o públiques, inclosos els governs.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències específiques

(S'indica la intensificació de l'objectiu en funció de l'itinerari. IP: Itinerari professionalitzador; IR: Itinerari orientat a la recerca.)

 • Conèixer els criteris i la metodologia actual per a la restauració de monuments (IP, IR).
 • Projectar, planificar i executar estudis sobre el patrimoni arquitectònic, incloses les fases de recerca prèvia, inspecció, diagnosi i intervenció (IR).
 • Concebre, projectar i implementar solucions per a la conservació i la restauració de monuments i estructures històriques (IP).
 • Utilitzar les tecnologies i els procediments disponibles, segons l'estat del coneixement actual, per a la inspecció i la caracterització material, constructiva, morfològica, mecànica i estructural de les construccions històriques. En particular, coneixement de les tècniques d'anàlisi experimentals i computacionals avançades (IR).
 • Fer recerca sobre els aspectes i contextos històrics i culturals dels monuments, i resoldre problemes relatius a fases historicoconstructives diferents, o en contextos socials, culturals o econòmics nous o no familiars (IP).
 • Resoldre problemes i reptes tècnics i científics de manera estructurada i rigorosa, mitjançat  l'aplicació de dispositius teòrics i analítics avançats (IR).
 • Desenvolupar el procés d'enginyeria relatiu a la presa de decisions en actuacions sobre patrimoni arquitectònic (IP).
 • Treballar en equips interdisciplinaris (integrats per historiadors, arqueòlegs, arquitectes, físics, geofísics i químics i altres), amb coneixements i vocabulari compartits (IP, IR).
 • Desenvolupar criteris i tecnologies que contribueixin al progrés conceptual, metodològic i tecnològic, en l'anàlisi, la conservació i la restauració d'estructures del patrimoni arquitectònic (IR).

  Altres competències transversals

 • Intercanviar idees i coneixements a través de la integració i participació activa en xarxes especialitzades o interdisciplinàries.
 • Conèixer i aplicar eines avançades per a la computació, la simulació i el disseny (IR).
 • Analitzar, sintetitzar, integrar coneixements, fer front a la complexitat i també formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada (IP, IR).
 • Incloure en els estudis i les aplicacions pràctiques les reflexions necessàries sobre les responsabilitats socials i ètiques en l'aplicació dels coneixements i judicis (IP).
 • Concebre, millorar o innovar solucions o productes de manera creativa i generar noves idees en relació a teoria, metodologia i tècnica de la restauració (IR).
 • Adoptar una actitud proactiva en relació als canvis i a les millores, en el context del desenvolupament econòmic i la competitivitat internacional (IP).
 • Aprendre de manera autodirigida i continuada a través de l'accés a fonts d'informació i formació i mitjançant l'anàlisi crítica de les realitzacions personals o d'altres (IP, IR).
 • Reunir i organitzar informació rellevant i analitzar críticament el resultat del treball propi o d'altres (IP, IR).
 • Comunicar, de manera racional, clara i efectiva, els resultats del treball a audiències expertes o no expertes (IP, IR).
 • Desenvolupar una nova sensibilitat pel que fa als aspectes culturals, socials i mediambientals (IP, IR).
 • Comprometre's èticament amb els principis de conservació i restauració del patrimoni cultural, i alhora amb la millora de les condicions de vida de les persones i el desenvolupament sostenible (IP, IR). 
 • Fer recerca en relació a aspectes teòrics (conceptuals i metodològics) en tecnologies aplicables a la conservació i restauració del patrimoni arquitectònic i generar idees originals o desenvolupar noves aplicacions (IR).
 • Dominar la terminologia i la capacitat d'expressió en l'àmbit del màster en llengua anglesa (IP, IR).
   

Pla d'estudis Obre en finestra nova

Pla d'estudis no disponible

Opencourseware

Versió per imprimir Obre PDFSol·licita informació
He llegit i accepto les condicions d'ús i privacitat *

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.