Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Erasmus Mundus master's degree in Flood Risk Management

L'Erasmus Mundus master's degree in Flood Risk Management (màster universitari Erasmus Mundus en Gestió de Risc d'Inundació), coordinat per l'UNESCO-IHE (Institute for Water Education) i amb la participació de la UPC, planteja una gestió integrada del risc d’inundacions que intenta reduir les pèrdues humanes i socioeconòmiques que causen. La necessitat d’adoptar un enfocament holístic integrat en la gestió dels riscos d’inundació ha quedat reflectida en la directiva 2007/60/CE (RD 903/2010 de 9 de juliol, d'avaluació i gestió del risc d'inundacions). Fins ara els programes europeus tractaven molts aspectes tècnics, però no proposaven una gestió integrada; en aquest sentit l'Erasmus Mundus master's degree in Flood Risk Management suposa un avenç important en la formació hidràulica a Europa.

Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada i inici
2 anys, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Matí. Presencial
Idiomes
Anglès
Lloc d'impartició
 • UNESCO-IHE Institute for Water Education (Holanda).
 • Technische Universität Dresden (Alemanya).
 • Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya).
 • University of Ljubljana (Eslovènia).
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Places
30
Preinscripció
Aquest màster interuniversitari no està coordinat per la UPC. Cal fer la preinscripció a la universitat coordinadora següent:
UNESCO-IHE. Institute for Water Education

Sortides professionals

Sortides professionals

En acabar el màster, els postgraduats i postgraduades seran capaços d’analitzar les relacions recíproques entre els sistemes físics, els marcs institucionals i l’entorn socioeconòmic, i identificar futures pressions, necessitats socials i climàtiques, i les tendències consegüents en la gestió de sistemes.

Així mateix, podran aplicar habilitats pràctiques específiques, com la capacitat d’identificar els principals processos físics en una conca fluvial o en una zona costanera determinada i la seva interacció amb els actius i els receptors associats; identificar els vincles entre totes les qüestions relacionades amb les inundacions per aplicar un enfocament integrat a la gestió sostenible de les inundacions amb les millors eines de suport per a la presa de decisions; revisar textos científics i fer investigacions independents; aplicar eines sofisticades d’hidroinformàtica i de modelització i utilitzar bones pràctiques per resoldre els problemes de la gestió dels riscos d’inundació; i ocupar càrrecs de responsabilitat com a gestors de riscos d’inundacions.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències específiques

 • Capacitat per aplicar una perspectiva holística del risc d'inundació sota pressió natural o antropogènica, en el context de canvis globals (canvi climàtic, creixement demogràfic, urbanització), en el disseny i la implementació de solucions creatives.
 • Comprensió dels principals processos meteorològics i hidrològics que regeixen les inundacions a diferents escales espacials i temporals.
 • Comprensió de la perspectiva social i econòmica dels episodis d'inundació i capacitat per valorar-ne els riscos, així com per desenvolupar la recerca i les aplicacions requerides per implementar les mesures de conservació i adaptació necessàries per a una gestió sostenible.
 • Capacitat de generar aplicacions, construir models, bases de dades i eines per a una planificació òptima, analitzar resultats i obtenir conclusions.
 • Capacitat d'utilitzar eines avançades en els períodes de preinundació, durant la inundació (gestió d'emergències) i en condicions de postinundació, i també d'aplicació de bones pràctiques.
 • Capacitat per valorar i aplicar els avenços en ciències socials i de gestió en la gestió del risc d'inundació.
 • Habilitats de comunicació i de treball col·laboratiu en equips d'investigació.
 • Capacitat per desenvolupar sistemes de suport a la decisió orientats a les polítiques públiques.
 • Capacitat de crear una interfície entre investigadors, parts interessades i responsables de la presa de decisions.

Pla d'estudis Obre en finestra nova

Pla d'estudis no disponible

Opencourseware

Versió per imprimir Obre PDFSol·licita informació
He llegit i accepto les condicions d'ús i privacitat *

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.