Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Erasmus Mundus master's degree in Flood Risk Management

Sense places de nou ingrés per al curs 2017-2018.

L'Erasmus Mundus master's degree in Flood Risk Management (màster universitari Erasmus Mundus en Gestió de Risc d'Inundació), coordinat per l'UNESCO-IHE (Institute for Water Education) i amb la participació de la UPC, planteja una gestió integrada del risc d’inundacions que intenta reduir les pèrdues humanes i socioeconòmiques que causen. La necessitat d’adoptar un enfocament holístic integrat en la gestió dels riscos d’inundació ha quedat reflectida en la directiva 2007/60/CE (RD 903/2010 de 9 de juliol, d'avaluació i gestió del risc d'inundacions). Fins ara els programes europeus tractaven molts aspectes tècnics, però no proposaven una gestió integrada; en aquest sentit l'Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management suposa un avenç important en la formació hidráulica a Europa.

Mostra el text complet
Amaga el text complet

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.