Vés al contingut (premeu Retorn)

Generadora de coneixement

 A la UPC es formen professionals de l’enginyeria, l’arquitectura, les ciències i la tecnologia amb coneixements, capacitats i habilitats per abordar nous reptes amb criteris tecnològics d’eficiència i sostenibilitat. L’oferta d’estudis abasta titulacions de grau, màster, doctorat i formació permanent que es complementen amb programes de mobilitat internacional i amb la possibilitat de cursar dobles titulacions.

La participació i el lideratge dels estudiants en projectes de recerca i les pràctiques en empreses fomenten les seves relacions amb el món laboral, alhora que n’emfatitzen l’autonomia i capacitat d’iniciativa. La Universitat esdevé així un espai de coneixement que estimula l’aprenentatge i el creixement personal mitjançant un model docent dinàmic i motivador.

La programació acadèmica d'aquest curs acadèmic ha estat marcada per la fusió de les escoles de Terrassa en la nova Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) i la integració del centre adscrit EUETIB a la Universitat, mitjançant la creació de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est. Arran de la creació de l'ESEIAAT i l'EEBE, s'ha hagut de modificar el mapa de graus i màsters.

Aquest curs s'ha fusionat la normativa de graus i màsters i s'ha simplificat separant-ne els procediments administratius i els aspectes normatius. En l'àmbit dels programes de doctorat, la UPC ha participat en el pla de Doctorats Industrials 2016, promogut per la Generalitat de Catalunya, amb un total de 68 tesis dirigides.

Aquest curs acadèmic la matrícula de nou ingrés en els estudis de grau universitari ha estat de 5.305 estudiants i de 3.191 estudiants en els estudis de màster universitari, una dada que representa un creixement d'un 29 % respecte al curs anterior.

L’activitat de recerca de la UPC la situa com un agent clau en el progrés d’una economia que cada cop més es basa en el coneixement i la innovació. La seva posició destacada en els principals rànquings internacionals de producció científica és fruit del treball rigorós i constant dels seus investigadors i grups de recerca, que lideren i participen en nombrosos projectes nacionals i internacionals d’R+D, així com de la seva xarxa d’instal·lacions, laboratoris i equips d’avantguarda i les col·laboracions i aliances que estableixen amb altres centres de recerca i investigadors d’arreu del món. La gestió de les convocatòries estatals i autonòmiques ha permès la contractació de 365 nous projectes de recerca nacionals. Pel que fa als projectes europeus, la Universitat se situa com a líder a Catalunya quant a nombre de projectes finançats a través del programa Horizon 2020 (H2020) i és la primera universitat espanyola en el període 2014-2016: participa en 100 projectes i en lidera 33.

Durant l'any 2016, s'han gestionat 522 contractes nous de personal de recerca i s'han concedit 205 beques perquè estudiants de grau i/o màster s'iniciïn en la recerca. Del total, 325 contractes corresponen a personal de suport a la recerca i són personal d'administració i serveis de la UPC finançats per projectes específics. S'han realitzat 128 nous contractes predoctorals per a estudiants de doctorat perquè puguin fer la tesi doctoral. També s'han iniciat 69 contractes postdoctorals.

Finalment, aquest curs el Consell de Govern va aprovar el IV Pla d'internacionalització, amb una àmplia participació interna. Així, s'han signat 17 nous convenis de de doble titulació amb 9 països i s'ha participat en 17 fires de promoció dels estudis de postgrau. Per acollir diferents càrrecs d'institucions que volen conèixer la Universitat, s'han organitzat 84 visites internacionals.