Vés al contingut (premeu Retorn)

Generadora de coneixement

Un 83 % de les persones que es titulen a la UPC afirmen que tornarien a matricular-se a la mateixa universitat. Aquesta afirmació és fruit d’una particular manera d’entendre la docència en la qual l’estudiant és el principal protagonista. Una sòlida formació teòrica combinada amb la possibilitat de participar en un gran nombre de projectes reals i un pes important de les pràctiques són trets característics de la formació UPC. La generació del coneixement la singularitzen les escoles i les facultats, amb una empremta pròpia.

La programació acadèmica d'aquest curs acadèmic  2018-2019 ha articulat la implantació de cinc nous graus universitaris  el bachelor’s degree in Industrial Technologies and Economic Analysis, el grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, el grau en Enginyeria en Ciències Agronòmiques, el grau en Ciències i Tecnologies del Mar i el grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes.

Pel que fa a l’oferta d’estudis de màster universitari, s’ha posat en marxa el nou programa master’s degree in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC). D’altra banda, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha acreditat 17 màsters universitaris de la UPC.

Aquest curs acadèmic la matrícula de nou ingrés en els estudis ha estat de 5.597 estudiants de grau i de 2.882 estudiants en els estudis de màster universitari.

Pel que fa a la inserció laboral dels titulats i titulades de la UPC, el darrer estudi publicat per l’AQU Catalunya mostra que el 92,7 % dels titulats de la Universitat estan treballant.

 

La recerca, agent transformador

L’activitat de recerca de la Universitat la situa com un agent clau en el progrés d'una societat que cada cop més es basa en el coneixement i la innovació. La UPC ha continuat aquest curs com la universitat líder de l’Estat pel que fa a la captació de recursos en el marc del projecte Horizon 2020.

Entre moltes altres fites, aquest curs s’ha commemorat el 30è aniversari del programa Erasmus i la UPC ha participat en aquesta convocatòria superant els 50 projectes entre diferents accions.

Aproximadament, uns 650 nous projectes i convenis de recerca se sumen cada any a l’activitat dels investigadors i investigadores. El talent de les persones, la xarxa d’instal·lacions i equips i l’esperit de col·laboració a través de les aliances establertes amb altres centres de recerca i institucions d’arreu del món, són clau en l’estratègia de la recerca UPC.

Pel que fa a les publicacions científiques, cal destacar el nombre d’articles publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports: 1.626 articles.

Al llarg del curs, s'han gestionat 527 contractes nous de personal de recerca i s'han concedit 225 beques perquè estudiants de grau i/o màster s'iniciïn en la recerca. S'han realitzat 112 nous contractes predoctorals per a estudiants de doctorat perquè puguin fer la tesi doctoral i s'han iniciat 73 contractes postdoctorals perquè els investigadors i investigadores consolidin la seva tasca de recerca.

 

Internacionalització

En el marc del Pla d’Internacionalització de la UPC, s’han signat 111 nous convenis de col·laboració amb altres institucions, i s’ha participat en 37 fires de promoció dels estudis a diferents països de l’Amèrica Llatina, l’Àsia, l’Àfrica, Europa. Aquest curs, i per primera vegada, la UPC ha estat present també en fires de promoció dels estudis a Rússia. 

Entre les accions orientades a afavorir la internacionalització, el Pla d’actuacions de la UPC contempla, pel que fa a la política lingüística, aspectes com ara la millora de la competència multilingüe i intercultural dels membres de la comunitat. Aquest curs, s'han posat en marxa accions diverses en aquesta direcció especialment dirigides tant a a la preparació lingüística del estudiants locals que fan una estada de mobilitat com a l'acollida a la Universitat de l'estudiantat internacional.

 

Una formació integral

Amb l'objectiu d'afavorir una formació integral i d'esdevenir un autèntic espai de coneixement, aquest curs també s’han posat les bases d'UPCArts, el nou programa de la Universitat que reivindica que la ciència i la tecnologia tenen també una vessant cultural per exportar --i gaudir-- més enllà de la mateixa comunitat UPC.