Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Generadora de coneixement / Internacionalització

Internacionalització

El curs 2020-2021 ha estat marcat per la situació d’emergència sanitària causada per la COVID-19, que en l’àmbit internacional ha impactat directament i ha obligat a convertir la mobilitat física en intercanvis virtuals o en mobilitat híbrida —combinació de les dues modalitats—, o a cancel·lar la major part de les activitats, sobretot per al professorat i el personal d’administració i serveis.

En tot cas, aquesta situació ha implicat un descens generalitzat dels indicadors de mobilitat a totes les institucions d’educació superior, de tal manera que la Comissió Europea, amb referència al programa Erasmus, el principal motor de la mobilitat universitària, va adoptar diferents mesures per intentar atenuar l’impacte que ha representat la pandèmia per a la mobilitat internacional. A diferència del curs anterior, en què la pandèmia va ser un fet sobrevingut, aquest curs s’ha pogut planificar preveient des de l’inici aquesta realitat i s’han tingut en compte els diferents escenaris cap als quals podia evolucionar la situació. La Comissió també ha allargat la vigència dels projectes un any més del que estava previst per possibilitar la màxima execució dels pressupostos concedits. El resultat és que la mobilitat d’estudiants ha disminuït un 30 % i la de PDI i PAS s’ha dut a terme de manera minoritària i en format virtual en tots els casos.

Pel que fa a l’acollida de la comunitat internacional, s’han hagut d’adaptar tots els serveis al format virtual. Per primera vegada, totes les edicions de l’Orientation Week han estat online, així com els materials d’acollida. Com a reforç, s’han publicat webinars monotemàtics sobre les diferents qüestions de màxim interès per a l’estudiantat internacional, com ara les tramitacions per a l’estada legal de l’estudiant i la seva família al país.

No obstant el panorama general, s’ha treballat per incrementar l’elegibilitat dels programes de postgrau de la UPC per part de les diferents agències estatals de beques o ministeris dels diferents països i s’han arribat a establir 23 acords.

Pel que fa al treball en xarxes internacionals, s’ha intensificat de manera significativa, ja que, atesa la facilitat que aporten les plataformes digitals, totes les xarxes s’han mantingut molt actives a través de reunions, webinars, formació de grups de treball i desenvolupament de projectes conjunts. La UPC ha organitzat l’Assemblea General de T.I.M.E., Top Industrial Managers for Europe, i el workshop Virtual Mobility: A Critical Analysis, de la mateixa xarxa, així com l’Assemblea General de la Xarxa Telescopi, de la qual la UPC té la Secretaria General indefinidament.

Aquest curs s’han signat 18 nous convenis de doble titulació internacional i, en aquests moments, hi ha 42 programes de doble titulació amb 26 universitats de 10 països, cosa que representa un total de 276 convenis actius. A més, hi ha 1.588 convenis de mobilitat signats amb 738 universitats de 58 països.

Per tal de promoure internacionalment l’oferta d’estudis de postgrau i captar estudiants internacionals, s’han aprofitat les plataformes virtuals existents, de manera que la Universitat ha estat present en països on fins ara no s’havia arribat físicament. Aquest curs, s’ha participat a 26 fires internacionals d’educació superior, amb presència a 62 països. S’ha aprofitat també aquesta presència virtual per involucrar-hi els responsables acadèmics dels centres docents i de l’Escola de Doctorat, que s’han implicat activament en el contacte amb els futurs estudiants internacionals i han proveït informació de primera mà sobre els programes docents. Aquest camí cap a la virtualitat total ha suposat un esforç en el coneixement de les plataformes, la generació de materials virtuals, la prospecció de proveïdors de qualitat i la formació en màrqueting digital de les persones més implicades en aquesta activitat.

L’activitat per promoure els estudis de la UPC i captar talent internacional s’ha complementat amb una alta presència a les xarxes socials, on es tenia un perfil molt baix, que s’ha intensificat tant a Facebook com a Twitter i a Instagram, amb un retorn molt satisfactori.

El desenvolupament dels projectes internacionals aprovats s’ha hagut de realitzar també de manera totalment virtual, fet que ha significat una intensa dedicació produïda per la facilitat d’organitzar reunions que garantissin una assistència màxima i la consecució dels resultats previstos al projecte. Cal destacar, entre d’altres, el projecte InComm, orientat a millorar els serveis d’acollida i onboarding dels estudiants i les estudiants internacionals de tots els nivells.

El projecte més ambiciós i transformador en aquesta àrea és UNITE!, consorci del qual formen part, a més de la UPC, la Universidade de Lisboa, la Université Grenoble Alpes, la Technische Universität Darmstadt, el Politecnico di Torino, l’Aalto University i el KTH Royal Institute of Technology in Stockholm. A finals d’aquest curs, s’ha arribat a l’equador del projecte amb la posada en marxa d’un programa pilot d’intercanvi virtual per a estudiants d’energia; una escola de primavera adreçada a estudiants de màster en l’àmbit de l’energia; programes intensius destinats als estudiants i les estudiants; titulacions dobles; staff training weeks per al PAS; webinars de diferents temàtiques adreçats al professorat; generació de comunitats acadèmiques; planificació de serveis comuns de suport a l’estudiantat; creació de comunitats d’innovació; disseny d’un metacampus per reunir l’oferta acadèmica generada dins del projecte i per donar serveis a la comunitat UNITE!; disseny d’eines de visibilització; promoció i disseminació de l’activitat que es genera a UNITE!; constitució d’una comunitat d’estudiants que participen activament en la cocreació de projectes basats en reptes i que s’involucren en la governança d’UNITE!, i desenvolupament d’un manual i un sistema de qualitat del projecte i de l’aliança, entre moltes activitats.

La primera fase del projecte finalitzarà el 2022 i el proper semestre es treballarà en la sol·licitud de l’extensió fins al 2025 per establir les bases per construir una universitat europea que abastarà un ampli àmbit geogràfic europeu; una estratègia conjunta a llarg termini, basada en la sostenibilitat, l’excel·lència i els valors europeus; la implementació de plans d’estudis centrats en l’estudiantat i impartits conjuntament en un campus interuniversitari, amb un fort component online i una elevada mobilitat física d’estudiants, professorat i personal tècnic i administratiu, i l’adopció d’un enfocament basat en reptes en què l’estudiantat, els docents i els socis externs puguin cooperar en equips interdisciplinaris per abordar els reptes més importants als quals s’enfronta Europa en l’actualitat.