Vés al contingut (premeu Retorn)

Internacionalització

El febrer passat el Consell de Govern va aprovar el IV Pla d'internacionalització, dissenyat al llarg de 2016, amb una àmplia participació interna i l'assessorament d'un expert extern. El Pla posa el focus en els reptes i oportunitats que comporten la competència en un món globalitzat, on són imprescindibles la col·laboració a través de xarxes i aliances estratègiques, i situa la internacionalització com a eina imprescindible per aprofitar les fortaleses i oportunitats locals per donar respostes amb dimensió internacional i incrementar així l'atractiu de la Universitat. El Pla representa l'eix articulador d'una sèrie d'actuacions transversals per fomentar la cultura de la internacionalització en tots els àmbits de la Universitat.

Des que es va aprovar, s'ha constituït la comissió de seguiment que ha establert les accions prioritàries per al 2017 i n'ha començat a planificar algunes per al 2018.

Entre les actuacions realitzades destaquen:

 • El 19 de gener, una jornada sobre malalties desateses, celebrada per donar a conèixer la recerca que realitza la UPC en aquest àmbit.
 • El 22 de gener, celebració de l'Any Nou xinès, organitzat per l'Associació d'Estudiants Xinesos i per l'Ambaixada de la Xina a Espanya, per donar visibilitat a la comunitat xinesa a la UPC i destacar-ne la rellevància en la institució.
 • El 16 de març, jornada UPC de dobles titulacions per fomentar l'oferta de dobles títols amb universitats internacionals de prestigi.
 • Del 17 al 19 de maig, en el marc de la xarxa internacional Telescopi, coordinada per la UPC, organització del III Seminari Internacional "La Internacionalización de la Universidad: Asunto de Desarrollo Estratégico y Diferenciación Institucional".
 • El 15 i 18 de maig , reunió conjunta de vicerectors acadèmics i de recerca de la xarxa internacional CINDA, per enfortir la relació amb els socis amb una posició de lideratge.
 • I Jornada de Rànquings Universitaris a la UPC, celebrada el 8 de juny per reflexionar-hi, valorar el posicionament de la UPC i compartir les eines i actuacions que es duen a terme a la Universitat.
 • II Workshop in Smart Cities: Challenges and Opportunities, en el marc de l'aliança estratègica Sino-Spanish Campus amb la Universitat Politècnica de Madrid i la Universitat de Tongji, per fomentar la recerca conjunta en aquest àmbit. Va tenir lloc el 14 i 15 de juny a la Facultat de Nàutica de Barcelona.
 • El 15 de juny, a la UPC, celebració del 5è aniversari del Sino-Spanish Campus.
 • Reunió de l'assemblea general de la xarxa internacional RMEI per incentivar la cooperació amb els països de la Mediterrània, particularment els del sud. Es va celebrar els dies 13 i 14 de juliol a la UPC.
 • Establiment de les bases per a la col·laboració amb la Universitat Euromediterrània de Fes (Marroc) en els àmbits de l'arquitectura, l'enginyeria civil i l'enginyeria industrial.
 • Aliança amb la Universitat de Ningbo (Xina) per dissenyar programes d'intercanvi d'estudiants i professors, de dobles titulacions i de cooperació en recerca en l'àmbit nàutic i marítim.
 • Posada en marxa de l'experiència pilot del projecte de gamification Onboarding per incrementar els serveis de suport a l'acollida dels estudiants de mobilitat a través d'una app que ofereix informació sobre la institució i el centre docent en què es matriculen.
 • Publicació de la carta de serveis del Gabinet de Relacions Internacionals.

La quantitat i diversitat de partners amb els quals es desenvolupa la mobilitat internacional dels estudiants de la UPC continuen incrementant-se gràcies als acords bilaterals de mobilitat dels centres. S'ha incrementat un 2 % el nombre d'estudiants que han arribat a la Universitat per fer-hi estades acadèmiques d'1 o 2 semestres i un 7 % d'estudiants de la UPC han marxat a una universitat estrangera. L'increment té relació, sobretot, amb l'augment d'estudiants en pràctiques internacionals. L'ampliació geogràfica del programa Erasmus+ ha facilitat un impuls definitiu a la diversitat geogràfica.

Durant aquest curs s'han realitzat les primeres estades de mobilitat en el marc de la convocatòria 2015 Erasmus+ KA107 amb Albània, la Xina, Malàisia i el Marroc, fet que ha implicat la signatura de convenis interinstitucionals amb tots els partners i el desenvolupament de la mobilitat incoming i outcoming tant d'estudiants com de professorat i de personal d'administració i serveis. Cal destacar que era la primera vegada que es disposava d'ajut econòmic per a programes de mobilitat amb aquests països. Així mateix, l'aprovació d'11 projectes, en la convocatòria 2016, ha facilitat el finançament de programes de mobilitat d'entrada i de sortida amb prestigioses institucions d'Austràlia, el Canadà, Corea, els Estats Units, el Japó, el Kazakhstan, Malàisia, el Marroc, Rússia, Tunísia i la Xina. Al llarg d'aquest curs s'han signat els acords interinstitucionals i el proper es duran a terme les mobilitats corresponents.

En el marc del programa Erasmus+, 80 professors han realitzat una estada docent en una universitat de la Unió Europea i 17 fora d'Europa. Pel que fa al personal d'administració i serveis incoming, a més del qui s'hi ha acollit de forma individual durant tot el curs, 21 persones de 8 països i 11 universitats van assistir a l'Staff Training Week sobre internacionalització, que va tenir lloc del 8 al 12 de maig. D'altra banda, 26 membres del PAS han realitzat una setmana formativa en diferents universitats europees i 12 han desenvolupat la seva estada fora d'Europa.

Aquest curs, a més, 15 professors i 29 estudiants de doctorat van realitzar una estada de recerca a una universitat fora d'Espanya, a través de la convocatòria d'estades de recerca de "la Caixa".

Pel que fa als convenis, s'han signat 17 nous convenis de doble titulació amb 9 països. Així, l'oferta total a la UPC és de 48 dobles diplomes amb 13 països. Pel que fa al total de convenis, la Universitat en té 358 de vigents actualment.

Destaquen els convenis signats amb agències de beques com ara CSC (Xina), MESCyT (República Dominicana), CONACyT (Mèxic), PRONABEC (Perú) i BEC.AR (Argentina). A més, per primera vegada, s'han rebut estudiants de BECAL (Paraguai) i s'ha iniciat el contacte per signar un conveni de beques amb l'Uruguai.

Durant aquest curs, la UPC ha participat en 17 fires de promoció dels estudis de postgrau. Destaquen països com ara el Paraguai, l'Uruguai, l'Índia, la República Dominicana, el Panamà i el Kazakhstan, on es va assistir per primera vegada.

Per acollir diferents càrrecs d'institucions que volen conèixer la Universitat, s'han organitzat 84 visites internacionals.