Vés al contingut (premeu Retorn)

Recerca d'excel·lència

Projectes d'R+D+I (nacionals i europeus)

Entre les actuacions en l'àmbit dels projectes nacionals d'aquest curs, cal destacar la jornada de presentació de les convocatòries de Retos i Excelencia, amb la participació de Marina Villegas Gracia, directora general de Recerca Científica i Tècnica del Ministeri d'Economia i Competitivitat. Van assistir a la sessió unes 160 persones, entre personal docent i investigador, tècnics i gestors de projectes, i s'hi van presentar 108 propostes.

A més, en aquest curs s'ha realitzat una sessió formativa sobre l'elaboració i redacció d'un projecte de recerca, presentada per Julio Bravo, cap de la subdivisió de coordinació i avaluació a l'Agència Estatal de Recerca del Ministeri d'Economia i Competitivitat, a la qual van assistir 110 persones.

La gestió de les diferents convocatòries estatals i autonòmiques ha permès la contractació de 365 nous projectes de recerca nacionals, amb un cost de 21.506.535,86 €.

La participació de la UPC en les convocatòries d'ajuts públics d'R+D+I ha estat la següent:

 1. Convocatòria 2016 de Retos i Excelencia. S'hi han presentat 108 projectes, amb un cost total de 19.473.890 €, i s'han concedit 57 projectes (un 53 %), per un import de 7.107.903 € (36 %). També s'han aprovat 17 contractes predoctorals per a aquest projectes.
 2. Convocatòria María de Maeztu. Es van presentar 3 propostes per a l'acreditació d'unitats de recerca com a unitats d'excel·lència, per un import de 6 milions d'euros, i se n'han concedit 2 (66 %), per un import de 4 milions d'euros (66 %).
 3. Convocatòria Retos-Colaboración per a projectes col·laboratius amb empreses. S'han presentat 25 propostes, per un import de 5.387.087 €, i s'han aprovat 8 projectes (32 %), per un import d'1.581.574 € (29 %).
 4. Convocatòria ICREA Academia de la Generalitat. S'hi van presentar 13 propostes, de les quals s'han concedit 5 (38 %), per import d'1 milió d'euros.

Pel que fa als projectes europeus, la Universitat se situa com a líder a Catalunya quant a nombre de projectes finançats a través del programa Horizon 2020 (H2020) i és la primera universitat espanyola en el període 2014-2016: participa en 100 projectes i en lidera 33. Així es reflecteix en un informe del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). En aquest àmbit, destaquen els projectes dins de la secció Excel·lència i la temàtica d'ICT.

La ràtio d'èxit en propostes de l'H2020 és del 14 %, percentatge molt superior a la mitjana d'altres universitats i institucions d'R+D+I. Destaca també la participació de la UPC en els programes Marie Curie, amb 18 projectes, 8 dels quals són coordinats, i en la secció 2 (Industrial Fellowship) del LEIT-ICT amb 20 projectes, 4 dels quals són coordinats.

En resum, durant l'any 2016 la contractació en projectes de recerca en l'àmbit europeu ha estat de 20.365.823 €, amb un total de 88 projectes.

Contractació de personal i beques d'iniciació a la recerca

Durant aquest any 2016, s'han gestionat 522 contractes nous de personal de recerca i s'han concedit 205 beques perquè estudiants de grau i/o màster s'iniciïn en la recerca. Del total, 325 contractes corresponen a personal de suport a la recerca i són personal d'administració i serveis de la UPC finançats per projectes específics. S'han realitzat 128 nous contractes predoctorals per a estudiants de doctorat perquè puguin fer la tesi doctoral. Són contractes que tenen una durada de 3 anys, dels quals 96 corresponen a ajuts finançats per convocatòries externes i 32 finançats per la UPC. També s'han iniciat 69 contractes postdoctorals perquè els investigadors consolidin la seva tasca de recerca, entre els quals 7 corresponen a convocatòries externes i 62 de convocatòries pròpies de la UPC.

Projectes estratègics institucionals en l'àmbit de la recerca:

Al llarg del curs s'han dut a terme diverses actuacions, entre les quals destaquen:

 • Dinamització de la recerca, mitjançant l'organització de jornades sectorials sobre àmbits temàtics estratègics: mobilitat urbana, alimentació i salut.
 • Impuls de l'estratègia RIS3CAT a la UPC i participació en els projectes estratègics de competitivitat territorial (PECT) en els territoris amb implantació de la UPC (Besòs, Baix Llobregat i Terrassa).
 • A la segona convocatòria per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT s'han presentat 13 projectes en 6 comunitats diferents (aigua, indústries del futur, gastronomia, mobilitat connectada, utilities 4.0 i moda).
 • Elaboració de l'informe sobre Transició vers un nou model energètic social sostenible a la UPC.
 • Impuls de la participació de la UPC en la convocatòria 2018 del nou consorci europeu KIC sobre Urban Mobility i del de Fabricació Avançada.
 • En el marc dels projectes de consolidació dels Campus d'Excel·lència Internacional, s'ha obert una convocatòria de pràctiques en empreses de l'entorn UPC dirigida a estudiants de màster, s'ha dissenyat i elaborat un MOOC sobre transició energètica i s'ha obert una convocatòria d'ajuts per a grups de la Universitat que participen en comunitats RIS3CAT relacionades amb l'energia i la mobilitat sostenible.
 • S'ha incrementat la participació de la UPC en la darrera convocatòria de la Key Action 2. Concretament, es participarà en quatre convocatòries de strategic partnerships, una de knowledge alliances com a coordinadors i quatre de capacity building, de les quals la UPC en coordinarà una.

FUTUR. Portal de la producció científica dels investigadors de la UPC

Pel que fa a les publicacions científiques més reconegudes en l'àmbit internacional, cal destacar els articles publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR). D'acord amb les dades facilitades pel DRAC, s'ha estabilitzat el nombre d'articles: de 1.661 l'any 2015 a 1.669 l'any 2016. Respecte a l'autoria de llibres de recerca, l'any 2015 eren 82 i l'any 2016 han estat 62, i en capítols de llibre s'ha passat de 262 (2015) a 204 (2016). Pel que fa a les publicacions presentades en congressos, després d'uns anys de descensos ha registrat un increment, de 1.829 (2015) a 1.983 (2016).

Biblioteques UPC

Pel que fa al Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius cal destacar els següents eixos de treball en l'àmbit de la recerca:

 • GEOCommons. Geolocalització de la producció acadèmica de la UPC. Actualment s'hi poden trobar més de 5.500 documents acadèmics geolocalitzats i 700 entitats col·laboradores.
 • eBIB: millora de l'accés a la biblioteca digital de la UPC. Durant el 2016 s'ha posat en marxa eBIB, el servei que permet accedir, des d'un ordinador o dispositiu situat dins o fora de la xarxa de la Universitat, als recursos d'informació electrònics contractats per les biblioteques.
 • Nova versió de l'UPC OCW. El 2016, ha allotjat 1.979 materials docents de 270 assignatures i s'hi han fet un total de 972.011 descàrregues.
 • Nou suport a l'edició de revistes científiques de la UPC. Durant el 2016, el portal ha rebut 136.421 visites.
 • Pla de gestió de dades. Nou suport bibliotecari a la publicació i difusió de dades de recerca associades a projectes Horizon 2020 de la UPC. S'ha publicat un document on es detalla la informació que ha de contenir el Pla, amb descripcions i exemples reals. També s'ha posat a disposició dels investigadors el DMP (http://dmp.csuc.cat/), una eina en línia anomenada Pla de Gestió de Dades de Recerca, destinada a ajudar en el procés de creació dels plans.

Iniciativa Digital Politècnica, l'oficina de publicacions acadèmiques digitals de la UPC, que impulsa la creació de continguts digitals de suport a la docència i a la recerca, ha editat 19 nous títols, dels quals cal destacar el primer número de la col·lecció Mestres, dedicat a l'arquitecte Enric Tous, així com els títols publicats dins les col·leccions UPCGrau i UPCPostgrau, orientades a nodrir de continguts els estudis propis de la Universitat.

L'Oficina de Documentació i Arxius de la Universitat ha introduït a Documentum, el gestor documental de la UPC, una part de la informació que fins ara estava allotjada en una base de dades local. En total, s'hi han traspassat 4.993 registres (1.535 capses d'arxiu) de 52 sèries documentals diferents. La documentació correspon al període de temps comprès entre 1941 i 2012.

Mitjançant l'eina de consulta, la comunitat UPC pot cercar i sol·licitar en préstec els expedients i documents custodiats a l'arxiu. Actualment, a Documentum hi ha més de 60.000 registres, que corresponen a més de 60 sèries documentals.