Vés al contingut (premeu Retorn)

Impacte en l'entorn econòmic

La UPC genera coneixement i el transfereix al teixit productiu amb l’objectiu d’incrementar la capacitat d’innovació i la competitivitat de les empreses. Les aliances amb grans empreses, institucions i corporacions, sovint d’acció internacional, són una de les línies de treball rellevants de la UPC, a la qual cal sumar una atenció específica a les necessitats de petites i mitjanes empreses que volen innovar i per a les quals la col·laboració amb la UPC és un instrument multiplicador. Aquesta activitat es concreta en nombrosos convenis i projectes de recerca, en la creació de noves empreses de base tecnològica, en la generació i explotació de patents, i en els serveis científics i tècnics i espais que el Parc UPC posa a l’abast del seu entorn per generar progrés i ocupació.

Els ingressos per transferència tecnològica gestionats l'any 2016 per transferència de tecnologia i coneixement amb empreses han estat de 23,99 M€, dels quals 15,93 M€ els ha gestionat el Centre de Transferència de Tecnologia (CTT), 1,86 M€ la Fundació CIT UPC i 6,20 M€ la Fundació CIM UPC. La distribució per àmbits de coneixement del total dels ingressos amb empreses és la següent: 1.056.794,35 € en l'àmbit de l'arquitectura, 2.608.452,64 € en el de ciències, 1.590.505,85 € en el d'enginyeria civil, 12.346.626,45 € en el d'enginyeria industrial, 2.991.284,30 € en el de TIC i 3.405.388,41 € en altres àmbits de coneixement.

Durant aquest curs, la Universitat ha presentat 51 sol·licituds de patents i ha assessorat 12 empreses de base tecnològica. També s'ha donat suport per entrar a participar en el capital social de dues empreses i s'han negociat 15 nous contractes de llicència. La mobilització d'inversions de capital en spin-off ha estat de 7.056.093 € i la facturació anual per llicències ha estat de 271.962 €.

Pel que fa als serveis cientificotècnics de la UPC, enguany s'han portat a terme més de 2.600 serveis a tercers, per un import de 2.175.233 €, dada que representa quasi un 4 % del total d'ingressos per recerca i transferència de tecnologia.