Vés al contingut (premeu Retorn)

Espais i equipaments cientificotècnics

Durant aquest curs, el Parc UPC ha continuat la seva tasca d'ocupació dels espais de transferència de la Universitat. El Parc UPC manté el seu volum de 104.000 m² construïts, amb què constitueix un ecosistema innovador d'alta concentració de talent i coneixement.

Els espais corresponents als edificis K2M, Nexus I i Nexus II de Barcelona; el GAIA-K2M del Campus de Terrassa, i l'Agròpolis de Viladecans han mantingut una ocupació total amb empreses de base tecnològica, centres de recerca i projectes universitat-empresa. L'edifici RDIT continua incrementant la seva ocupació, amb un total de 46 empreses de base tecnològica. Dins aquest edifici es manté el projecte ESA BIC Barcelona com a programa d'incubació d'empreses que utilitzen alguna tecnologia desenvolupada per a l'espai per a aplicacions no espacials.

Enguany, s'ha treballat de forma més intensiva en aspectes vinculats a l'impuls del valor del Parc UPC, tant per a les empreses que hi estan ubicades com per a la Universitat. En aquesta línia, s'ha aconseguit un programa d'incorporació de talent adreçat a les empreses ubicades al Parc i també s'ha iniciat un procés de vinculació amb les empreses per facilitar-los l'accés a l'expertesa i les capacitats tecnològiques de la UPC.

Pel que fa als serveis cientificotècnics de la UPC, enguany s'han portat a terme més de 2.600 serveis a tercers, per un import de 2.175.233 €, dada que representa quasi un 4 % del total d'ingressos per recerca i transferència de tecnologia. El serveis més demanats han estat els següents: calibratge d'equips de mesura de radiacions ionitzants (laboratori acreditat per l'ENAC); anàlisi de materials de construcció i diagnosi d'edificis; anàlisi de defectes de fabricació i qualitat en articles tèxtils; assaigs i assessorament per al disseny electrònic en compatibilitat electromagnètica; assessorament per als materials tècnics que han de superar uns estàndards de qualitat de solidesa exigents; anàlisi d'aigües residuals i tractament d'efluents; assaigs sobre articles tèxtils; serveis de microscòpia electrònica; anàlisi de processos de conformació de materials metàl·lics; caracterització de biomaterials, i disseny d'equips industrials.