Vés al contingut (premeu Retorn)

Transferència de coneixement

La Universitat Politècnica de Catalunya, capdavantera en recerca i transferència tecnològica, té una reconeguda trajectòria en l'impuls de projectes en col·laboració amb la indústria nacional i internacional. En aquest sentit, el coneixement de la UPC esdevé un agent dinamitzador del creixement del teixit empresarial.

Els ingressos per transferència tecnològica gestionats l'any 2016 per transferència de tecnologia i coneixement amb empreses han estat de 23,99 M€, dels quals 15,93 M€ els ha gestionat el Centre de Transferència de Tecnologia (CTT), 1,86 M€ la Fundació CIT UPC i 6,20 M€ la Fundació CIM UPC. La distribució per àmbits de coneixement del total dels ingressos amb empreses és la següent: 1.056.794,35 € en l'àmbit de l'arquitectura, 2.608.452,64 € en el de ciències, 1.590.505,85 € en el d'enginyeria civil, 12.346.626,45 € en el d'enginyeria industrial, 2.991.284,30 € en el de TIC i 3.405.388,41 € en altres àmbits de coneixement.

Durant aquest any 2016, tot i que s'han fet molts contractes entre diverses empreses i els grups de recerca de la Universitat gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia, en podem destacar alguns que, per la seva originalitat, innovació i interès social, són una referència imprescindible. En primer lloc, el Grup de Tractament de la Parla ha desenvolupat un sistema de reconeixement de la veu fonamentat en xarxes neuronals per a l'empresa Verbio Technologies; dins l'àmbit de les TIC, el projecte aproparà el llenguatge natural a futures aplicacions tecnològiques. En segon lloc cal destacar el grup Ciències de l'Enginyeria i Desenvolupament Global, que ha treballat amb el World Bank Group per donar suport a la millora i expansió del subministrament d'aigua en zones rurals al Panamà, mitjançant un sistema d'informació i presa de decisions; aquest projecte pretén millorar la planificació de serveis bàsics d'aigua i de serveis de sanejament. També destaca el Laboratori d'Algorísmia Relacional, Complexitat i Aprenentatge, que ha desenvolupat un projecte amb el Futbol Club Barcelona per realitzar una anàlisi de dades a partir de dades obtingudes mitjançant sensors GPS acoblats als jugadors; amb aquest estudi es pretén trobar indicadors de susceptibilitat de lesió i aconseguir una anàlisi tàctica a partir de les dades disponibles. Finalment, també cal destacar el projecte del grup Instrumentació Electrònica i Biomèdica amb l'empresa Fico Mirrors per analitzar la viabilitat de la detecció de la somnolència de conductors de vehicles mitjançant l'anàlisi del senyal respiratori.

Pel que fa a l'activitat de generació de projectes amb empreses de la Fundació CIT UPC, aquest curs s'ha intensificat la col·laboració amb les petites i mitjanes empreses arrelades al territori. Pel que fa a l'assistència a fires comercials, cal destacar la participació en l'Internet of Things Solutions World Congress 2016 i l'Smart City Expo World Congress 2016, on s'han presentat els darrers projectes i tecnologies desenvolupats en aquests àmbits. També s'ha participat en el Mobile World Congress 2017. A banda, cal destacar el projecte CARNET, que aglutina projectes relacionats amb la mobilitat urbana, en el Connected Hub de la fira Automobile Barcelona 2017, un espai dedicat a la innovació en aquest sector.

També el març de 2017, el CIT UPC va formalitzar la seva adhesió al clúster Railgrup, que té com a objectiu reforçar la competitivitat de la indústria i el sector ferroviari a tots el nivells en el conjunt d'Espanya. D'altra banda, també cal destacar la presentació dels primers resultats de l'Science2Society (S2S), un projecte europeu en què participa el CIT UPC, enfocat a optimitzar els processos de transferència de tecnologia entre la universitat i centres tecnològics, l'empresa i la societat.

Pel que fa a la Fundació CIM, ha mantingut les seves activitats de transferència de tecnologia a l'entorn, amb un creixement respecte a l'any anterior d'un 21 %. De totes les activitats executades al llarg de l'any 2016, cal destacar les següents per la seva importància tècnica o bé per la projecció social de la Universitat:

  • Desenvolupament, en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu, de nous prototips per preparar una operació quirúrgica d'oncologia infantil. En aquest sentit, s'han començat a utilitzar impressores 3D de codi obert per abaratir el cost i fer viable l'extensió de l'ús dels prototips més enllà dels casos crítics.
  • Disseny i fabricació d'un túnel de vent a mida per a una empresa, per als seus projectes d'R+D de desenvolupament de motors d'equips d'AC de vehicles.
  • Organització del World Manufacturing Forum a Barcelona, amb un gran impacte tant pel que fa a contingut com a projecció institucional i internacional.
  • Disseny, producció i posada a punt d'una impressora 3D per a l'àmbit de la construcció, a Madrid, en el marc d'un projecte de recerca (RETOS).
  • Desenvolupament d'un robot open-source (BCN3D Moveo) i organització d'un taller de muntatge adreçat a professorat de secundària.

Aquest curs acadèmic, la Fundació CIM ha format part de la delegació de la Universitat a la Xina, visita que ha permès explorar la signatura de convenis amb universitats locals per a un nou programa de màster. Finalment, cal destacar el reconeixement mundial de la impressora 3D BCN3D Sigma, desenvolupada i produïda a la Fundació CIM, al Campus del Baix Llobregat. Classificada com una de les millors impressores 3D, aquest projecte ha permès un impuls a la imatge de marca i un increment de les vendes i, alhora, ha refermat la idea de l'experiència de formació pràctica dels estudiants de la UPC basada en un producte propi.

D'altra banda, pel que fa al projecte KIC Innoenergy, al llarg d'aquest curs s'han obert dues convocatòries per a projectes d'innovació, educació, emprenedoria i creació de negocis. A les diferents calls, hi opten els grups de recerca de la Universitat que tenen propostes en el camp de l'energia sostenible que superen una fase prèvia, que consisteix a superar estàndards de competència tècnica i viabilitat econòmica.

Finalment, cal fer esment d'un nou àmbit d'actuació que impulsa la Universitat, la participació en els reptes tecnològics, com a nova forma per dinamitzar la recerca col·laborativa entre els investigadors de la UPC i, alhora, com a eina per atraure empreses. En aquest sentit, la Universitat ha participat en el programa Inspire, la xarxa UP4, i l'Open Innovation Forum, i ha posat en marxa una nova convocatòria del programa UPC Reptes.