Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Impacte en l'entorn / Transferència de coneixement

Transferència de coneixement

Durant l’any 2019 s’han signat més de 400 contractes de recerca i s’han obtingut més de 17 milions d'euros per ingressos en recerca amb empreses dins el Servei de Suport a la Recerca i a la Innovació.

Dins dels acords més destacats signats per la Universitat el 2019, cal destacar-ne els següents:

 • Col·laboració entre el Laboratori d’Innovació i Investigació de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (inLab FIB) amb AdQuiver, empresa de desenvolupament i agència de MAdTech (Marketing and Advertising Technology), especialitzada en la generació de vendes directes digitals a través d'estratègies de data driven marketing per al sector turístic. La col·laboració permetrà el desenvolupament de la versió 2.0 de la tecnologia MoirAI i avançar en l’aplicació de tècniques d’intel·ligència artificial i big data en l’àmbit del màrqueting turístic.
 • Col·laboració a través de l’Escola de Camins per tal d’impulsar activitats de recerca amb projecció internacional i una formació de qualitat –orientada a les necessitats de l’entorn– en l’àmbit de l’enginyeria ferroviària. L’acord també preveu el foment de la cultura del transport ferroviari urbà i interurbà com a opció sostenible i de futur, i la constitució d’un fòrum de debat acadèmic i social sobre les qüestions referents a les infraestructures ferroviàries. Amb aquest acord, ambdues institucions es comprometen a col·laborar per impulsar un nou posicionament de l’enginyeria ferroviària a través de la recerca, la formació i la transferència de coneixement.              
 • Col·laboració entre el Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI) i l’empresa GIRBAU, per donar suport a la seva oficina d’R+D en diverses necessitats d’innovació tecnològica.

D’altra banda, cal destacar les tasques d’assessorament i suport a les diferents convocatòries de licitacions nacionals i internacions en l’àmbit de la recerca. En aquestes convocatòries continuen sent rellevants, en l’àmbit europeu, les licitacions de l’ESA (Agència Espacial Europea) i d’altres organismes europeus. El 2019 la Universitat ha incrementat la seva participació en diferents licitacions nacionals per aconseguir noves fonts de finançament.

La UPC ha participat, conjuntament amb la resta d’universitats catalanes, en l’organització de l'Open Innovation Forum, un espai de trobada del sector empresarial de l'àmbit biomèdic amb universitats, instituts i centres de recerca. 

Finalment, la Universitat ha a dut a terme al llarg del 2019 gairebé 2.000 serveis a tercers per un import 2,1 milions d'euros. Els serveis més demanats al llarg del període han estat els següents:     

 • Assaigs i assessorament per al disseny electrònic en compatibilitat electromagnètica.
 • Calibratge d’equips de mesura de radiacions ionitzants (laboratori acreditat per l’ENAC).
 • Anàlisis d’aigües residuals i tractament d’efluents.
 • Anàlisis de materials de construcció i diagnosi d’edificis.
 • Anàlisis de contaminants volàtils de tipus orgànic.
 • Disseny d’equips industrials.
 • Consultoria i peritatge en patents en el camp de les antenes de comunicacions.
 • Anàlisis de corrosió en metalls i control de qualitat de materials plàstics.
 • Caracterització de biomaterials.
 • Consultoria en riscos laborals i ergonomia.


Valorització

L’any 2019 s’han presentat 23 sol·licituds de patents, de les quals 10 han estat patents prioritàries espanyoles, 5 patents prioritàries sol·licitades a d’altres països i 8 PCT.

S’han formalitzat 12 empreses de base tecnològica, entre les quals hi ha 3 spin-offs participades per la UPC (Smart Tower, SL, The Predictive Company, SL i Miwendo Solutions, SL) i 9 start-ups, sorgides de la corona UPC. S’han signat 18 acords de llicència de patents i de software, així com de transferència de tecnologia a spin-offs participades. A més, s’han signat 7 acords de cotitularitat de patents.

La mobilització d’inversions de capital en spin-offs i start-ups ha estat de 10,2 milions d'euros, i la facturació anual per royalties de llicències ha estat de 366.505 €.

S’han obtingut 9 ajuts de valorització dins del programa Llavor i Producte en la convocatòria 2019 de l’AGAUR, els quals han representat un finançament en ajuts per un import de 639.047 €.


CIT UPC

Per abordar les noves necessitats generades per la emergència sanitària per la COVID-19, el CIT UPC ha posat en marxa una plataforma virtual per atendre la demanda de tecnologia d'entitats, professionals de la salut i empreses, i oferir solucions i capacitats tecnològiques dels centres de recerca de la UPC.

S’han fet dos webinars relacionats amb la seguretat per evitar el risc de contagi de la COVID-19 en llocs tancats com ara vagons, estacions de metro o tren, autobusos, etc.  El primer, d’àmbit estatal, ha estat ‘La COVID-19 y el transporte público. La ciencia contraataca’, coorganitzat amb el clúster Railgrup i diversos salons de Fira de Barcelona. El segon, “Conference on Mobility and COVID-19: The Science Counterattacks!”, d’àmbit europeu, ha estat impulsat, a més, per la European Railway Clústers Initiative (ERCI). 

El CIT UPC ha intensificat la col·laboració amb els clústers empresarials amb la incorporació a la Plataforma enerTIC i al clúster del sector vitivinícola català (INNOVI).

Durant el curs, s’ha participat en les fires comercials Internet of Things Solutions World Congress 2019 i Smart City Expo World Congress 2019, així com al Fòrum Transfiere 2020.

Per tal de promocionar l'ús de Galileo o el sistema europeu de navegació global per satèl·lit (EGNSS) en serveis de mobilitat urbana, el CIT UPC ha iniciat la seva participació com a soci en el projecte europeu ARIADNA. 

Cal destacar el segon premi en la categoria Impact Expected del projecte PICEO, desenvolupat pel centre específic de recerca CD6, als Premis d’Innovació 2019 d’EARTO. Així mateix, el projecte Autonomous Delivery Device (ADD), desenvolupat en el marc de CARNET, va guanyar en la categoria Smart Vehicle en els enerTIC Awards 2019. El projecte INVADE, desenvolupat pel CITCEA, va quedar finalista en la categoria Horitzó Europa.

Pel que fa a la iniciativa CARNET, s'han posat en marxa 10 projectes, cinc en l'àmbit de la innovació, tres en el d'educació, dos en el de factory i tres en el de business creation, en el marc de l’EIT Urban Mobility, del qual és soci a través del CIT UPC. A més, s'ha participat en la proposta del Pla director de mobilitat 2020-2025 de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona.


Fundació CIM

El CIM UPC i la seva spin-off BCN3D Technologies, centrada en el disseny i la comercialització d’impressores de sobretaula, aquest curs s’han centrat a fer créixer l’activitat de recerca en fabricació additiva. Els ingressos han estat de 4,6 milions d'euros, inferiors als de 2018 (6,8 milions d'euros), atesa la creació de la spin-off.

L’activitat de recerca i desenvolupament en l’àmbit de la impressió 3D en formigó ha augmentat a través del projecte HINDCON. També s’ha continuat treballant en els àmbits de la impressió 3D aplicada al sector de la medicina, amb el projecte QuirofAM, alhora que es continuava l’activitat de disseny i construcció d’impressores 3D a mida per a projectes de recerca, departaments d’R+D d’empreses i projectes d’emprenedors.

L’activitat amb més vessant social, la de Talent i Espais de Fabricació Digital, ha permès impulsar algunes iniciatives i projectes de divulgació cientificotecnològica amb la Universitat. També s’ha treballat en els nous espais a Castellar del Vallès i Sant Andreu de la Barca i a l’Escola Llotja.

Pel que fa a la formació, durant el 2019 s’ha consolidat el programa de màsters i postgraus: s’ha iniciat la segona edició del màster en Fabricació Additiva, que s’ha consolidat com a programa pioner a tot l’Estat, i també s’ha iniciat el nou màster en Transformació Digital, orientat als entorns d’automatització i robòtica sota el paradigma de la indústria 4.0, amb el propòsit de consolidar la Fundació CIM com a centre referent en els àmbits de la impressió 3D i la indústria 4.0.