Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructura

Estructura departamental

Durant aquest curs acadèmic s’ha continuat la reforma de l’estructura departamental de la Universitat encetada el curs 2014-15. D’una banda, s’ha finalitzat la reestructuració dels departaments de l’àmbit de l’arquitectura, l’urbanisme i l’edificació, i d’altra, s’ha reestructurat les enginyeries tèxtil i paperera. Aquesta reestructuració ha fet que el nombre de departaments s’hagi reduït de 42 a 30. En l’àmbit de l’arquitectura, l’urbanisme i l’edificació, el Consell de Govern va aprovar el 15 de desembre de 2016 la creació del departament de Representació Arquitectònica, resultat de la unió dels departaments d’Expressió Gràfica a l’Arquitectura I i d’Expressió Gràfica a l’Arquitectura II. El 16 de febrer, el Consell de Govern va aprovar la integració del departament de Construccions Arquitectòniques II al departament de Tecnologia de l’Arquitectura, constituït el curs passat amb els departaments de Construccions Arquitectòniques I i d’Estructures a l’Arquitectura. Aquestes accions impliquen la integració a un mateix departament de professorat d’ETSAB, ETSAV i de l’EPSEB. També el 15 de desembre el Consell de Govern va aprovar la supressió del departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera. L’àrea d’enginyeria tèxtil es va integrar al departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, i la d’enginyeria paperera al departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria.

La Unitat Transversal de Gestió de l’àmbit TIC

En la sessió del Consell de Govern del 13 de juliol es va aprovar la creació de la Unitat Transversal de Gestió (UTG) de l’Àmbit TIC, que integra personal d’administració i serveis del Campus Nord en aquest àmbit. La creació i implantació d’aquesta nova UTG representa la finalització de la reestructuració en Unitats Transversals de Gestió dels diferents àmbits de la UPC.

Unitat operativa

El passat 15 de desembre es va aprovar la creació de la unitat operativa Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona – Barcelona Research Centre in Multiescale Science and Engineering. Aquesta nova unitat operativa permetrà una millor integració de les activitats de diversos grups de recerca al Campus Diagonal-Besòs.

UPC Alumni

Amb l’aprovació del nou reglament UPC Alumni per part de Consell de Govern i el Consell Social, es consolida com el servei de la Universitat que té com a objectiu potenciar el sentit de pertinença a la UPC dels titulats i titulades.