Vés al contingut (premeu Retorn)

Infraestructures

A continuació es detallen les actuacions en l'àmbit de les infraestructures en els diferents espais de la Universitat, així com les actuacions de caràcter general en l'àmbit de l'estalvi energètic i l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.

Campus Diagonal-Besòs

 • Subministrament del mobiliari per al nou campus.
 • Finalització de les instal·lacions generals per als laboratoris dels edificis C i I.
 • Subministrament i instal·lació de mobiliari i equipament de laboratori.

Campus Nord (Barcelona)

 • Remodelació d'espais dels edificis B2 i C2 per a la Unitat Tranversal de Gestió de l'Àmbit de Camins.
 • Rehabilitació de diversos espais: el forjat de l'antiga zona comercial de l'edifici C4; el sostre d'un aula a l'edifici B1; la garita de seguretat de l'accés a l'aparcament exterior; la façana de la biblioteca; la barana i la marquesina exteriors davant dels edificis C3-C4, i la paret de l'escala de l'edifici del Poliesportiu.
 • Impermeabilització de la coberta de l'edifici B2.
 • Adequació a la normativa de l'enllumenat d'emergència dels aularis i de l'edifici Vèrtex i la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté.
 • Adequació i millora dels recorreguts d'emergència als aularis.
 • Substitució de la caldera de l'edifici B2.
 • Adequació dels sistemes de climatització del edificis de l'ETSECCPB.
 • Adaptació a la legislació vigent de la instal·lació elèctrica de baixa tensió dels aularis.

Campus de Terrassa

 • Rehabilitació de diversos espais: sanejament dels aplacats de pedra de l'edifici TR8 (3a. fase) i del mur de façana de l'edifici TR4; substitució de finestres a l'edifici TR1 i al pont TR1-TR3; millora del segellament de les finestres de l'edifici TR5, i reparació del paviment de l'escala de la biblioteca.
 • Remodelació d'espais a l'edifici TR5 per a la UTG del Campus de Terrassa.
 • Remodelació del Laboratori de Polímers.
 • Adequació d'espais per als serveis de reprografia a l'edifici TR5.

Campus del Baix Llobregat

 • Instal·lació de panys electrònics a l'ESAB.
 • Instal·lació d'un rètol de grans dimensions a la façana de l'ESAB per a la identificació de la Universitat.
 • Instal·lació de portes tallafocs a l'ESAB.
 • Compartimentació de diverses sales de l'edifici RDIT.

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona 

 • Rehabilitació de la façana oest de l'edifici PG.
 • Adequació del espais de reprografia.
 • Adequació de la climatització de la UTG TIC.

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 

 • Acabament del sistema de detecció d'incendis.
 • Adequació de les sortides d'emergència de l'edifici C.
 • Adequació del mostrador de les oficines d'atenció al públic.

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

 • Finalització del sistema de detecció d'incendis.
 • Automatització de les calderes de calefacció.

Facultat de Matemàtiques i Estadística

 • Modernització d'un ascensor.
 • Adequació del sistema de detecció d'incendis (1a. fase).

Facultat de Nàutica de Barcelona

 • Construcció d'una aula per al simulador de navegació a l'edifici NT3.
 • Impermeabilització de la coberta.

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

 • Impermeabilització de la coberta de l'edifici SC3 (4a. fase).
 • Construcció de dues aules taller.
 • Adequació a la normativa per a l'obtenció de la llicència ambiental (3a. fase).

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

 • Substitució de falsos sostres i il·luminació del passadís, les aules i els serveis de la planta 2.
 • Millora de l'extracció de les vitrines de gasos.

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

 • Rehabilitació dels voladissos de la plaça interior (4a. fase).
 • Instal·lació de baranes de protecció a la coberta.

D'altra banda, s'han dut a terme les accions següents:

Estalvi energètic: s'han executat actuacions per a la reducció del consum energètic a diversos campus. Entre d'altres, cal destacar la instal·lació fotovoltaica per a l'alimentació d'ordinadors portàtils dels usuaris de la biblioteca de l'ETSEIB.

S'han obtingut els certificats energètics dels edificis de l'EPSEB; de l'FME; dels edificis del Rectorat, el Vèrtex i el C2 del Campus Nord; dels edificis TR1-TR3, TR5, TR7, TR8, TR9, TR10, TR11, TR12, TR14, TR30 i TR45 del Campus de Terrassa; dels edificis A, C i I del Campus Diagonal-Besòs, i de la biblioteca de Manresa. També s'ha renovat el programa Sirena, que permet el monitoratge en línia dels consums dels edificis de la UPC.

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. En aquest àmbit, s'han realitzat diverses actuacions, algunes de les quals han estat subvencionades dins del projecte UNIDISCAT de la Generalitat de Catalunya.