Vés al contingut (premeu Retorn)

Responsabilitat social i projecció

Propera als interessos de les persones que formen part de la seva comunitat, la UPC se sent part del seu entorn i de la voluntat de les persones que la integren per aconseguir un món millor. Una mostra d’aquesta voluntat de servei són els projectes de cooperació per al desenvolupament, els que tracten d’aconseguir un planeta més sostenible, els que generen accions de voluntariat i també els que tracten de fomentar la cultura científica i que engeguen cada any l’estudiantat, el professorat i el personal d’administració i serveis de la UPC.

En l'àmbit de la responsabilitat social i, en concret, pel que fa als projectes d'inclusió, la Universitat ha posat en marxa els projectes Sostre de vidre, +Noies TIC i el de Reforma horària. La UPC participa en el projecte europeu Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment (GEECCO), seleccionat dins del programa de recerca europeu Horizon2020 i que se centra a desenvolupar plans d'igualtat a mida per a les universitats tecnològiques.

En l'àmbit de la sostenibilitat, l'estratègia UPC Recircula ha creat el marc per poder repensar tot el model de recollida selectiva per al proper curs acadèmic. També aquest curs, el Centre de Cooperació per al Desenvolupaments compleix el seu 25è aniversari amb un nou reglament del CCD, que reforça el compromís de la Universitat amb la lluita contra la pobresa i les desigualtats a escala local i global.

Pel que fa a les accions en l'àmbit de la política lingüística, aquests curs s'han dut a terme campanyes d'informació sobre l'acreditació de la competència en una tercera llengua i una acció de diagnosi dels nivells de coneixement d'anglès. En la mateixa línia, vinculada als objectius d'internacionalització de la UPC, s'ha creat una pàgina web amb recursos lingüístics de suport a la docència en anglès.

Finalment, les accions de comunicació externa, la presència en els mitjans de comunicació, l’organització de les activitats de promoció dels estudis i de divulgació científica i la col·laboració amb institucions i empreses contribueixen a la projecció social de la UPC. El prestigi de formar part d’una institució capdavantera en docència i recerca contribueix a fidelitzar i potenciar el sentiment de pertinença de la comunitat universitària. En aquesta línia de treball, el projecte UPC Alumni ha continuat treballant en la fidelització del talent, la inserció laboral i la millora de l'ocupabilitat dels estudiants i graduats de la UPC.