Vés al contingut (premeu Retorn)

Responsabilitat social i qualitat

Tal com es detalla als Estatuts de la Universitat, el desenvolupament de la vida universitària de la UPC s'inspira en els principis de la llibertat, la democràcia, la justícia, la solidaritat, la igualtat d'oportunitats, la sostenibilitat i el respecte a la pluralitat. En aquest sentit, la Universitat ha treballat els darrers anys en diferents polítiques i actuacions vinculades a les diferents vessants de la responsabilitat social.

Igualtat de gènere

S'ha posat en marxa el projecte Sostre de vidre per analitzar quins són els principals factors i barreres existents que dificulten la carrera acadèmica de les dones a la UPC i ja se n'han iniciat mesures correctores. També s'ha impulsat la iniciativa +Noies TIC, a partir de la qual la Universitat s'ha sumat a diferents iniciatives locals i internacionals per incrementar el nombre de vocacions científiques i tecnològiques. S'ha treballat en el projecte Reforma horària, basat en els valors de la iniciativa per a la reforma horària Ara és l'hora, per assolir l'adaptació a uns temps més humans i més cívics. En aquest mateix sentit, la UPC participa en el projecte europeu Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment (GEECCO), seleccionat dins del programa de recerca europeu Horizon2020 i que se centra a desenvolupar plans d'igualtat a mida per a les universitats tecnològiques.

Inclusió i discapacitat

Durant aquest curs ha continuat augmentant el nombre de persones amb alguna discapacitat o necessitat educativa que estudia o treballa a la UPC, amb la qual cosa s'ha mostrat una millora de l'actitud inclusiva de la Universitat. Aquestes noves necessitats troben resposta mitjançant el Pla d'inclusió, que després d'un any de treball s'aprovarà durant el 2017. El pla aposta per les mesures d'inclusió en els àmbits de la docència, els espais i els serveis.

Sostenibilitat

Es continua avançant en els àmbits dels recursos, l'energia, els espais i la mobilitat. L'estratègia UPC Recircula ha donat el marc per poder repensar tot el model de recollida selectiva per al proper curs 2017-2018. D'altra banda, en el marc del pla UPC Energia 2020, s'han realitzat 40 auditories d'edificis i 2 instal·lacions solars als campus. Aquest curs també s'ha convocat el primer concurs d'Espais Vius al Campus Nord, la solució guanyadora del qual s'implantarà al llarg del proper curs. Finalment, cal destacar el pla de mobilitat sostenible del Campus Diagonal Besòs, que ha permès gestionar l'accés al nou campus d'una manera eficient i segura.

Cooperació al desenvolupament

En el curs en què es compleix el 25è aniversari del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC s'ha iniciat el treball per integrar a l'activitat universitària els compromisos que es deriven de l'Agenda 2030 aprovada per Nacions Unides, que, amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible, configuren l'agenda global de desenvolupament d'aquest proper període. L'elaboració d'un nou reglament del CCD és un pas més en aquesta direcció, que reforça el compromís de la Universitat amb la lluita contra la pobresa i les desigualtats a escala local i global.

A través de la Convocatòria d'ajuts del CCD, 273 membres de la UPC participen en la posada en marxa de 62 projectes i activitats de cooperació al desenvolupament. D'aquestes, 55 són propostes que es duen a terme en països del sud i comporten la mobilitat de 165 persones de la comunitat. D'altra banda, la crisi dels refugiats ha mobilitzat les universitats catalanes, també la UPC, que ha impulsat activitats de sensibilització, ha donat suport a projectes en camps de refugiats a Grècia, Jordània i el Líban, i prepara accions per facilitar l'acollida d'estudiants procedents de zones en conflicte.

En l'àmbit de la cooperació local, la consolidació del programa UPC de Voluntariat TIC de suport a entitats socials i el bon funcionament d'iniciatives com el programa UPC Reutilitza o el projecte Rossinyol Barcelona de mentoria marquen un camí en la línia de l'aprenentatge-servei, que contribueix a la formació d'enginyers i de ciutadans globals.

Política lingüística

En l'àmbit de la políticalingüística, aquests curs s'han dut a terme campanyes d'informació sobre l'acreditació de la competència en una tercera llengua i una acció de diagnosi dels nivells de coneixement d'anglès adreçada de manera preferent als estudiants que van iniciar els estudis el curs 2014-2015 i que no han presentat el certificat de nivell B2. A través d'un test en línia, els estudiants podien conèixer de manera orientativa quin era el seu nivell i planificar la formació necessària per assolir el B2. Aquesta eina de diagnòstic de nivells d'anglès també s'ha integrat dins del nou programa Acredita't del Pla de formació del PAS, en què el Servei de Llengües i Terminologia col·labora. En la mateixa línia, vinculada als objectius d'internacionalització de la UPC, s'ha creat una pàgina web amb recursos lingüístics de suport a la docència en anglès que incorpora recursos nous, com el mòdul de presentacions en anglès, amb vídeos TED comentats com a exemples de bones pràctiques.